Patryk Piotr Smęda


Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), agent celny (numer wpisu 19277), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”.

Adrian Stochmal


Doradca podatkowy (numer wpisu 14817), agent celny (numer wpisu 017886), doktorant na wydziale nauk prawnych, współpracownik spółki doradztwa podatkowego Magistri Tributorum sp. z o.o., właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO, partner w agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT, autor serii książek pt.: “Zrozumieć Estoński CIT”, członek zarządu w spółce z branży energetycznej, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego. Uczestnik projektu “Dialog z biznesem” prowadzonego przez Ministerstwo Finansów w kontekście CIT Estoński na etapie wdrażania i konsultacji ryczałtu od dochodów spółek. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Autor blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Trener w zakresie prawa podatkowego, celnego i rachunkowości.

Marek Strządała


Doradca podatkowy (numer wpisu 14089), absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach​ na kierunku Finanse i rachunkowość, specjalność rachunkowość i podatki. Członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Wieloletni pracownik biura rachunkowego na stanowisku Koordynator ds. pełnej księgowości. Posiada kompetencję w rozliczeniu podatku u źródła (ang. WHT – Withholding Tax). Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. W związku z wieloletnim doświadczeniem w rozliczaniu spółek prawa handlowego posiada praktyczną wiedzę z zakresu ustawy o rachunkowości.

Wojciech Michalski


Doradca podatkowy (numer wpisu 14433), prokurent w spółce doradztwa podatkowego Magistri Tributorum spółka z o.o. Certyfikowany specjalista d.s. rachunkowości. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość w specjalności podatki. Wieloletni współpracownik biura rachunkowego. Posiada duże doświadczenie w kompleksowym rozliczaniu spółek, działalności gospodarczych oraz najmów prywatnych. Specjalizuje się w sporządzaniu wniosków o interpretacje podatkowe oraz wiążące informacje stawkowe. Ekspert na szkoleniach i kongresach o tematyce opodatkowania nieruchomości. Specjalista i praktyk w rozliczaniu ryczałtu od dochodów spółek.

Dominika Cukier


Doradczyni podatkowa (numer wpisu 14107), absolwentka finansów i rachunkowości. Swoją ścieżkę zawodową w podatkach zdobywała w jednym z większych biur rachunkowych w województwie dolnośląskim. Od początku pracy zawodowej związana z działem pełnej księgowości, w którym pełniła funkcję liderki działu.  Obecnie właścicielka biura rachunkowego, którego głównym obszarem działalności jest obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W zakresie zainteresowań znajduje się podatek dochodowy od osób prawnych,  podatek od towarów i usług oraz zagadnienia związane z rachunkowością. Członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT.

Magdalena Skonieczny


Agent celny (numer wpisu 19276), absolwentka studiów magisterskich na wydziale finansów i ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w przedmiocie prawo gospodarcze i handlowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w komórce odpowiedzialnej za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych (Ordynacja podatkowa, KPA) zarówno przed pierwszą, jak i drugą instancją. Autorka blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl.

Paulina Górecka-Winkler


Doradca podatkowy (nr wpisu 14263), właścicielka biura rachunkowego, posiadająca Certyfikat Księgowej wydany przez Ministra Finansów (nr wpisu 65644/2014). Absolwentka kierunku Finanse i rachunkowość specjalność Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik pionów księgowo-finansowych w firmach oraz biurach rachunkowych na terenie województwa Wielkopolskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku głównej księgowej w firmach z sektora budowlanego o zasięgu międzynarodowym.

Anna Lasota


Absolwentka ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, księgowa – praktyk od 2003 roku, prowadząca własne biuro rachunkowe.
Posiadane uprawnienia: licencja Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg, certyfikat głównego księgowego SKwP, studia podyplomowe z zakresu doradztwa podatkowego. Ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie rachunkowości, podatków, kadr oraz audytu zdobywane w podmiotach z różnych branż i o różnej wielkości jako główny księgowy. Obecnie Prezes spółki rachunkowej oraz trener na szkoleniach wewnętrznych w zakresie rachunkowości i podatków, wykładowca z zakresu podatków dochodowych. Założyciel oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT.