Wydawanie decyzji w sprawie Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA) w roku 2024

Od dnia 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące składania dokumentów w sprawach Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA): 1. Wszystkie pisma muszą być teraz przesyłane wyłącznie poprzez konto na platformie PUESC. 2. Wyjątki od tej reguły są możliwe tylko w dwóch przypadkach: gdy PUESC jest niedostępny z powodu awarii, oraz gdy chodzi o dostarczanie próbek…

Samochód elektryczny z Norwegii

Wiele osób zadaje sobie pytanie jakie koszty należy ponieść przy sprowadzeniu pojazdu z Norwegii, czyli spoza Unii Europejskiej. Z jakimi kosztami należy się liczyć i czy takie przedsięwzięcie jest opłacalne? Skąd takie zainteresowanie samochodami z Norwegii? Wynikać to może z faktu, iż od 2025 r. planowany jest zakaz rejestracji w Norwegii samochodów o napędzie spalinowym.…

Akcyza od samochodu osobowego

Przedmiot opodatkowania “Akcyza od samochodu osobowego” – na wstępie należy zauważyć, że temat niniejszego artykułu zawiera błąd i to fundamentalny. Stwierdzenie to bowiem jest sporym uproszczeniem i w mojej opinii powinniśmy go unikać, ponieważ wprowadza osoby zainteresowane w błąd co do przedmiotu opodatkowania. Rozważmy więc na początku co stanowi przedmiot opodatkowania zgodnie z ustawą z…