Wydawanie decyzji w sprawie Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA) w roku 2024

Od dnia 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące składania dokumentów w sprawach Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA): 1. Wszystkie pisma muszą być teraz przesyłane wyłącznie poprzez konto na platformie PUESC. 2. Wyjątki od tej reguły są możliwe tylko w dwóch przypadkach: gdy PUESC jest niedostępny z powodu awarii, oraz gdy chodzi o dostarczanie próbek…