Wypłacane fundacji rodzinnej odsetki z lokaty terminowej są zwolnione od podatku CIT  

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lutego 2024 r. znak 0111-KDIB1-2.4010.630.2023.1.ANK potwierdził, że osiągane przez fundację rodzinną przychody z tytułu odsetek od lokat terminowych są zwolnione od podatku CIT na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT. W uzasadnieniu swojego stanowiska organ interpretacyjny wskazał, co następuje: „Lokowania na…

Fundacja rodzinna a odliczenie podatku od przychodów z budynków

W ramach naszego Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT interesujemy się także zagadnieniami związanymi z fundacjami rodzinnymi, o czym można poczytać tutaj: https://porozmawiajmyopodatkach.pl/category/fundacja-rodzinna/ Aktualnie podjęliśmy się wyjaśnienia zagadnienia:   Czy fundacja rodzinna będzie miała prawo do odliczenia zapłaconego podatku od przychodów z budynków: – od 15% podatku dochodowego od świadczeń na rzecz beneficjentów określonych w art. 2…

W fundacji rodzinnej CIT w stawce 25% jest obliczany od dochodu

1. Zagadnienie Jeżeli fundacja rodzinna prowadząc działalność gospodarczą wykroczy poza zakres z art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej i będzie zobowiązana zapłacić podatek CIT w stawce 25% zgodnie z art. 24r ust. 1 ustawy o CIT to czy ten podatek będzie zryczałtowany (tak jak podatek CIT w stawce 15% z art. 24q ust. 1 ustawy…

Fundacja rodzinna – nowy rozdział w polskim prawie fundacyjnym

Nazwa fundacja rodzinna nawiązuje do głęboko zakorzenionych tradycji prawnych, a w kontekście praktycznym umożliwia identyfikację tej instytucji w polskim prawie przez osoby korzystające lub rozważające skorzystanie z fundacji zagranicznych. Wprowadzenie dodatkowego oznaczenia rodzinna zapewnia jej wyraźne odróżnienie na tle innych podmiotów fundacyjnych. Fundacja rodzinna to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na długofalowe zarządzanie majątkiem rodzin, wspieranie…

Interpretacja indywidualna fundacji rodzinnej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), na wniosek zainteresowanego (wnioskodawcy), wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), przy czym wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć tak zaistniałego stanu faktycznego, jak i zdarzeń przyszłych. Oczywistym jest, że sama Fundacja Rodzinna może wystąpić o wydanie na jej rzecz interpretacji indywidualnej. Ale co wtedy, jeżeli…

Fundacja rodzinna a ukryte zyski

1. Wstęp Na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej jeszcze w tym miesiącu, z dniem 22 maja 2023 r. w polskim porządku prawnym pojawi się nowa osoba prawna – fundacja rodzinna, o której na łamach tego bloga już wspomniano: https://porozmawiajmyopodatkach.pl/alert/fundacja-rodzinna/ Tymczasem przedmiotowa ustawa jeszcze przed jej wejściem w życie została…