Podstawa opodatkowania najmu w ryczałcie

W roku 2023 najem prywatny może być opodatkowany wyłącznie ryczałtem ewidencjonowanym w stawce podstawowej 8,5% i stawce podwyższonej 12,5%. Tym bardziej istotnym jest ustalenie prawidłowej podstawy opodatkowania najmu. W tej materii polecam uwadze interesującą interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 czerwca 2023 r. znak 0113-KDIPT2-1.4011.215.2023.2.MZ. Wnioskodawca zadał w niej pytanie: Czy rozliczając…

Zmiany w Polskim Ładzie 2022-2023

Wstęp W dniu 15 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1265), wprowadzającą szereg zmian stanowiących uzupełnienie lub modyfikację zasad wprowadzonych przez Polski Ład. 1. Zmiany w zakresie PIT Wprowadzono nową skalą…