Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna

Like Don't move Unlike
 
0

Kiedy kasa fiskalna nie jest wymagana?

Podatnicy prowadzący działalność nierejestrowaną, których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 tys. zł, nie muszą ewidencjonować sprzedaży na kasie fiskalnej. Jest to istotne ułatwienie dla wielu drobnych przedsiębiorców, pozwalające na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem kasy fiskalnej.

Jeżeli działalność rozpoczęto w trakcie poprzedniego roku, obowiązuje zasada proporcjonalności. Oznacza to, że obrót nie może przekroczyć 20 tys. zł w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym. Na przykład, jeśli działalność została rozpoczęta w połowie roku, limit obrotu wyniesie 10 tys. zł.

Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa?

Mimo wspomnianych ulg, istnieją sytuacje, w których posiadanie kasy fiskalnej jest obowiązkowe, niezależnie od wielkości obrotu. Dotyczy to sprzedaży określonych towarów i usług, które są objęte obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Należą do nich między innymi:

 • Gaz płynny
 • Części do silników spalinowych
 • Nadwozia do pojazdów silnikowych
 • Sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny
 • Perfumy i wody toaletowe

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy również świadczenia określonych usług, takich jak:

 • Przewóz osób i ich bagażu podręcznego taksówkami
 • Naprawa pojazdów silnikowych i motorowerów
 • Doradztwo podatkowe
 • Usługi gastronomiczne świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowe
 • Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne

W przypadku tych towarów i usług, obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej istnieje niezależnie od wielkości obrotu.

Konsekwencje braku kasy fiskalnej

Nieprzestrzeganie obowiązku posiadania kasy fiskalnej może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Podatnik, który nie ewidencjonuje sprzedaży na kasie fiskalnej, naraża się na kary administracyjne oraz dodatkowe zobowiązania podatkowe. Warto zatem dokładnie zapoznać się z przepisami i upewnić się, że działalność jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Podsumowanie

Działalność nierejestrowana to korzystna forma prowadzenia działalności gospodarczej dla małych przedsiębiorców, umożliwiająca uniknięcie wielu formalności związanych z rejestracją działalności. Niemniej jednak, nawet w przypadku takiej formy działalności, istnieją określone obowiązki, w tym konieczność posiadania kasy fiskalnej w przypadku przekroczenia limitu obrotu 20 tys. zł lub sprzedaży towarów i usług objętych obowiązkiem ewidencjonowania. Przestrzeganie tych przepisów jest kluczowe dla legalnego i bezproblemowego prowadzenia działalności gospodarczej.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

 • tel.: +48 534 312 775,
 • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
 • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Adrian Stochmal

Doradca podatkowy (numer wpisu 14817), agent celny (numer wpisu 017886), doktorant na wydziale nauk prawnych, współpracownik spółki doradztwa podatkowego Magistri Tributorum sp. z o.o., właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO, partner w agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT, autor serii książek pt.: "Zrozumieć Estoński CIT", członek zarządu w spółce z branży energetycznej, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego. Uczestnik projektu “Dialog z biznesem” prowadzonego przez Ministerstwo Finansów w kontekście CIT Estoński na etapie wdrażania i konsultacji ryczałtu od dochodów spółek. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Autor blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Trener w zakresie prawa podatkowego, celnego i rachunkowości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *