Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna

Kiedy kasa fiskalna nie jest wymagana? Podatnicy prowadzący działalność nierejestrowaną, których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 tys. zł, nie muszą ewidencjonować sprzedaży na kasie fiskalnej. Jest to istotne ułatwienie dla wielu drobnych przedsiębiorców, pozwalające na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z…

Działalność nierejestrowana a VAT

Wprowadzenie Działalność nierejestrowana to popularna forma prowadzenia drobnej działalności zarobkowej przez osoby fizyczne w Polsce, która nie wymaga rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jednym z kluczowych aspektów, który często budzi wątpliwości wśród osób prowadzących taką działalność, jest kwestia podatku od towarów i usług (VAT). W tym artykule szczegółowo omówimy, jak…

Działalność nierejestrowana – rozliczenia

Jak rozliczać się z urzędem skarbowym Jeżeli uzyskujesz przychody zarówno z działalności nierejestrowanej, jak i z umowy o pracę czy umów-zleceń lub umów o dzieło, przychody z działalności nierejestrowanej rozliczasz w zeznaniu rocznym PIT-36. Jest tam rubryka „działalność nierejestrowana”, w której wykażesz przychody, koszty, dochód i należny z tego tytułu podatek. Pamiętaj! W celu opodatkowania…

Działalność nierejestrowana – podstawy

Wprowadzenie Działalność nierejestrowa, zwana także nierejestrowaną lub nieewidencjonowaną, to wyjątkowa forma prowadzenia działalności zarobkowej w Polsce. Jest to rozwiązanie dedykowane osobom fizycznym, które chcą prowadzić drobną działalność gospodarczą bez konieczności rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W niniejszym artykule przedstawimy szczegółowe zasady funkcjonowania działalności nierejestrowej, korzyści, obowiązki oraz ograniczenia związane z…