Ważne regulacje w umowie spółki z o.o.  

Jeżeli jesteś udziałowcem spółki z o.o., bądź też myślisz o jej założeniu – pamiętaj o zawarciu w umowie spółki ważnych regulacji dotyczących: 1. wypłaty zaliczki na poczet dywidendy 2. kwestii reprezentacji 3. roku obrotowego (w tym przedłużonego) 4. zgody na zbycie udziałów spółki 5. zgody na zaciąganie zobowiązań przewyższających dwukrotność wysokości kapitału zakładowego 6. wypłaty…

Indywidualna interpretacja przepisów prawa

W Ordynacji podatkowej (dalej Op.) zostały uregulowane dwojakiego rodzaju interpretacje podatkowe. Pierwsza z nich to interpretacja ogólna wydawana przez Ministra Finansów –  zgodnie z art. 14a Op., a druga to interpretacja indywidualna wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – zgodnie z art. 14b § 1. Interpretacja ogólna Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do…