Mikrorachunek Podatkowy – szczegółowy poradnik

Like Don't move Unlike
 
0

Co to jest mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek bankowy stworzony do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Wprowadzony od 1 stycznia 2020 roku, ma na celu uproszczenie procesu płatności podatkowych poprzez wyeliminowanie konieczności korzystania z różnych rachunków urzędów skarbowych.

Jak sprawdzić numer mikrorachunku?

Aby sprawdzić numer swojego mikrorachunku, można skorzystać z dostępnego na stronie podatki.gov.pl generatora lub udać się do dowolnego urzędu skarbowego, podając identyfikator podatkowy (PESEL dla osób fizycznych, NIP dla firm).

Co jeśli zapomnę numeru mikrorachunku?

W przypadku zapomnienia numeru mikrorachunku, można go ponownie wygenerować w dowolnym momencie za pomocą generatora, który jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Numer można również wydrukować ze strony podatki.gov.pl.

Z czego składa się mikrorachunek?

Numer mikrorachunku składa się z 26 znaków, które zawierają m.in. kontrolny numer bankowy oraz identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP). Mikrorachunek spełnia standardy NRB (Numer Rachunku Bankowego) stosowane w Polsce.

Czy mogę zrezygnować z mikrorachunku?

Nie ma możliwości rezygnacji z mikrorachunku. Od 1 stycznia 2020 roku wpłaty PIT, CIT i VAT muszą być dokonywane wyłącznie na mikrorachunek. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych dla tych podatków były aktywne tylko do 31 grudnia 2019 roku.

Do jakich rozliczeń można używać mikrorachunku?

Mikrorachunek służy wyłącznie do wpłat PIT, CIT i VAT. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, tj. na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) podatników.

Czy mogę zapłacić podatek za inną osobę?

Tak, podatek można wpłacić na mikrorachunek innej osoby, jednak są pewne ograniczenia. Mogą to zrobić członkowie najbliższej rodziny, aktualny właściciel przedmiotu zabezpieczenia podatkowego lub osoba trzecia, jeśli kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

Czy muszę znać mikrorachunki moich pracowników?

Nie ma takiej konieczności. Zaliczki na podatek pracowników wpłaca się sumarycznie na mikrorachunek pracodawcy.

Co zrobić, jeśli przeleję podatek na niewłaściwy mikrorachunek?

W przypadku błędnego przelewu należy zgłosić się do urzędu skarbowego z potwierdzeniem przelewu. Procedura wyjaśnienia błędnej wpłaty jest analogiczna do dotychczasowych procedur.

Jakie są korzyści z wprowadzenia mikrorachunków?

Mikrorachunek ułatwia płatności podatkowe, eliminując potrzebę wyszukiwania różnych rachunków urzędów skarbowych, przyspiesza obsługę płatności oraz zapewnia wygodę w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby firmy.

Jak płacić zobowiązania z korekt deklaracji sprzed 1 stycznia 2020 r.?

Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie płatności PIT, CIT i VAT, także te dotyczące zobowiązań z lat ubiegłych, należy dokonywać na mikrorachunek. W tytule przelewu należy zaznaczyć, że płatność dotyczy zobowiązania wynikającego z korekty deklaracji.

Na jaki rachunek wpłacać inne podatki?

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT (np. akcyza, PCC) wpłaca się na dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie podatki.gov.pl.

Co zrobić, jeśli nie mam PESEL ani NIP?

Jeżeli nadal czekasz na decyzję o przyznaniu identyfikatora podatkowego, możesz wpłacić należność na mikrorachunek urzędu skarbowego, podając numer dokumentu tożsamości, np. paszportu.

Czy format przelewów podatkowych uległ zmianie?

Format przelewów nie zmienił się i obowiązuje ten sam przelew Elixir.

Jak wpłacać podatki z banku zagranicznego?

Numer mikrorachunku jest zgodny ze standardem IBAN. W przypadku wpłat z zagranicznych banków, jeśli wymagane jest podanie kodu BIC, należy wpisać numer SWIFT: NBPLPLPW.

Czy spółka jawna potrzebuje odrębnych mikrorachunków?

Tak, spółka jawna używa odrębnego mikrorachunku do wpłat VAT, a wspólnicy do wpłat PIT.

Co to są niepodatkowe należności budżetowe?

Niepodatkowe należności budżetowe to odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych oraz koszty upomnienia.

Na czyj mikrorachunek wpłacać podatek przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem?

Podatek można wpłacić na mikrorachunek swój lub małżonka. Zaleca się, aby wpłat dokonywać na mikrorachunek osoby wskazanej jako pierwsza w zeznaniu podatkowym.

Gdzie wpłacać podatki w ostatni dzień roku?

Przelewy zlecone 31 grudnia na rachunki urzędów skarbowych będą przetwarzane jak dotychczas. Od 1 stycznia wpłaty należy kierować na mikrorachunek.

Czy emeryci muszą generować mikrorachunek?

Emeryci muszą znać numer mikrorachunku tylko w przypadku, gdy mają do zapłaty PIT, CIT lub VAT.

Czy e-PIT podaje numer mikrorachunku?

Tak, usługa Twój e-PIT automatycznie uwzględnia mikrorachunek podatnika.

Co wpisać w tytule przelewu podatkowego?

Formularz przelewu podatkowego pozostaje bez zmian, z tą różnicą, że zamiast rachunku urzędu skarbowego, podaje się numer mikrorachunku.

Czy zakończenie działalności gospodarczej wymaga zmiany mikrorachunku?

Po zakończeniu działalności gospodarczej należy używać mikrorachunku z PESEL. W przypadku wznowienia działalności ponownie używa się mikrorachunku z NIP.

Jak płacić zryczałtowany podatek dochodowy z najmu?

Podatek od najmu prywatnego, opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym, wpłaca się na mikrorachunek podatkowy, wybierając odpowiedni formularz PPE lub PIT-28.

Gdzie wpłacać grzywny z mandatów karnych?

Grzywny z mandatów karnych należy wpłacać na rachunek wskazany na bloczku mandatowym. Wpłaty na mikrorachunek mogą zostać przeksięgowane na właściwe konto, ale obsługa może trwać dłużej.

Jak gmina wpłaca podatki na mikrorachunek?

Gmina ma dwa mikrorachunki: jeden do VAT, drugi do PIT/CIT. Wpłaty VAT są kierowane na mikrorachunek gminy, a PIT/CIT na mikrorachunek urzędu gminy.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Adrian Stochmal

Doradca podatkowy (numer wpisu 14817), agent celny (numer wpisu 017886), doktorant na wydziale nauk prawnych, współpracownik spółki doradztwa podatkowego Magistri Tributorum sp. z o.o., właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO, partner w agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT, autor serii książek pt.: "Zrozumieć Estoński CIT", członek zarządu w spółce z branży energetycznej, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego. Uczestnik projektu “Dialog z biznesem” prowadzonego przez Ministerstwo Finansów w kontekście CIT Estoński na etapie wdrażania i konsultacji ryczałtu od dochodów spółek. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Autor blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Trener w zakresie prawa podatkowego, celnego i rachunkowości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *