Mikrorachunek Podatkowy – szczegółowy poradnik

Co to jest mikrorachunek podatkowy? Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek bankowy stworzony do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Wprowadzony od 1 stycznia 2020 roku, ma na celu uproszczenie procesu płatności podatkowych poprzez wyeliminowanie konieczności korzystania z różnych rachunków urzędów skarbowych. Jak sprawdzić numer mikrorachunku? Aby sprawdzić numer swojego mikrorachunku, można skorzystać z dostępnego na…

Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna

Kiedy kasa fiskalna nie jest wymagana? Podatnicy prowadzący działalność nierejestrowaną, których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 tys. zł, nie muszą ewidencjonować sprzedaży na kasie fiskalnej. Jest to istotne ułatwienie dla wielu drobnych przedsiębiorców, pozwalające na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z…

Działalność nierejestrowana a VAT

Wprowadzenie Działalność nierejestrowana to popularna forma prowadzenia drobnej działalności zarobkowej przez osoby fizyczne w Polsce, która nie wymaga rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jednym z kluczowych aspektów, który często budzi wątpliwości wśród osób prowadzących taką działalność, jest kwestia podatku od towarów i usług (VAT). W tym artykule szczegółowo omówimy, jak…

Możliwość retrospektywnego uzyskania potwierdzenia dla numeru VAT-UE (WDT/WNT)

System VIES (VAT Information Exchange System) to narzędzie umożliwiające weryfikację numerów VAT-UE w ramach Unii Europejskiej. Dostęp do systemu jest możliwy na kilka sposobów, co ułatwia podatnikom prowadzenie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz pomaga w unikaniu problemów związanych z nieprawidłowymi numerami VAT kontrahentów. 1. VIES Dostęp do systemu VIES jest możliwy bezpośrednio przez stronę internetową Komisji Europejskiej.…

Wyrok TSUE w sprawie odpowiedzialności pracownika za podatek VAT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wyrokiem z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie C‑442/22 w odpowiedzi na poniższe pytania prejudycjalne zadane przez polski Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 26 maja 2022 r., sygn. akt I FSK 1212/18: 1. Czy art. 203 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie…

Zmiana zasad składania wniosków o wydanie WIS w roku 2024

Z dniem 1 stycznia 2024 r. wprowadzono istotne zmiany w procesie składania wniosków o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Oto kluczowe punkty tych zmian: Wniosek o WIS tylko przez e-Urząd Skarbowy Wnioski o WIS można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Urząd Skarbowy. To oznacza, że wnioski w formie papierowej lub te przesyłane elektronicznie przez…

Faktura wewnętrzna a prawidłowy kurs przy samofakturowaniu

1. Zagadnienie Zasadność stosowania faktury wewnętrznej w sytuacji stosowania procedury samofakturowania w celu przeliczenia każdej usługi po prawidłowym kursie, aby spełnić poniższy warunek: „bez względu na terminy wystawiania faktur, obowiązek podatkowy w VAT powinien być w tej sytuacji rozpoznawany w momencie wykonania każdej jednostkowej usługi”. 2. Analiza podstaw prawnych    Zgodnie z zasadą wyrażoną w…

WIS – Wiążąca Informacja Stawkowa w 2023 roku

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) jest decyzją wydawaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Decyzja ta określa: – właściwą stawkę VAT dla zadeklarowanego towaru lub usługi, – prawidłową klasyfikację, jeżeli wniosek został złożony o sklasyfikowanie towaru lub usługi, na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczących określenia stawki podatku. Wiążąca…

Kasa fiskalna – czy zapłata kartą płatniczą to zapłata gotówką 

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przedsiębiorca świadczący usługę na rzecz konsumenta może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego od obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli tenże świadczący usługę…

Świadczenie niepieniężne z art. 176 KSH a podatek VAT

Jeżeli wykonujesz na rzecz spółki z o.o., jako jej udziałowiec świadczenia niepieniężne z art. 176 KSH to pamiętaj, że zdaniem organów podatkowych co do zasady działasz w charakterze podatnika VAT, a samo wynagrodzenie za świadczenie jest objęte podatkiem VAT we właściwej dla tego świadczenia stawce, chyba że Ty jako udziałowiec korzystasz ze zwolnienia od podatku…

Konsolidacja wiążących informacji – nowe zasady od dnia 1 lipca 2023 r.

W dniu 26 maja 2023 r. została uchwalona nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1059). Wśród zmian, które wprowadza ta nowelizacja zwana powszechnie SLIM VAT 3, znalazła się także konsolidacja wiążących informacji, która wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2023 r. 1. Konsolidacja wiążących informacji,…

Kasa fiskalna a odbiór płatności poprzez pay-by-link

1. Zagadnienie Czy odbiór płatności poprzez pay-by-link na gruncie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących jest traktowany jako płatność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,…

Agencja celna a kasa fiskalna

1. Zagadnienie Czy agencja celna (spółka albo JDG) świadcząca usługi tak na rzecz podmiotów gospodarczych, jak i na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej? 2. Zasada ogólna Agencja celna świadcząca usługi także na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest zasadniczo…

Stawka VAT przy WDT

WDT towarów na których wykonywane są usługi na terytorium Polski Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT jednym z warunków zastosowania do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawki podatku VAT 0% jest posiadanie w swojej dokumentacji przez podatnika dokonującego WDT i to przed upływem terminu do złożenia JPK VAT  za dany okres rozliczeniowy…

Darowizna wykupionego z leasingu samochodu osobowego na rzecz członka najbliższej rodziny a VAT

1. Zagadnienie Czy darowizna wykupionego z leasingu operacyjnego samochodu osobowego, który był wykorzystywany przez czynnego podatnika VAT w ramach działalności gospodarczej przekazana do majątku prywatnego członka jego najbliższej rodziny skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie VAT? Brak takiego obowiązku – zgodnie z poglądem wyrażonym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19…

Przedłużenie zwrotu podatku VAT na rachunek VAT

1. Zagadnienie W praktyce obrotu gospodarczego spotkać się można z coraz liczniejszymi przypadkami, w których przedsiębiorca (czynny podatnik VAT) rozliczając w JPK VAT nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym wykazuje podatek VAT do zwrotu, jednakże nie bezpośrednio na swój rachunek podstawowy (czyli rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą), lecz na rachunek VAT (czyli rachunek techniczny…

CIT estoński a ustawa o VAT

Zasada  Ustawa o VAT z jednym wyjątkiem, o którym poniżej nie przewiduje szczególnych rozwiązań dla spółek, które wybrały opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek.  Oznacza to, że spółka objęta estońskim CIT na gruncie podatku VAT może mieć status podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny bądź albo zwolniony albo status podmiotu niezarejestrowanego i w każdym z tych…

Rola komornika sądowego w ustawie o podatku od towarów i usług. Podsumowanie

We wcześniejszych artykułach wykazano, że komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz do uwzględnienia w trakcie sprzedaży licytacyjnejtowarów okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu podatkiem VAT.  Występując w roli płatnika podatku od towarów i usług obarczony zostaje całym szeregiem obowiązków począwszy od prawidłowego ustalenia, czy sprzedaż podlega pod…

Samochód elektryczny z Norwegii

Wiele osób zadaje sobie pytanie jakie koszty należy ponieść przy sprowadzeniu pojazdu z Norwegii, czyli spoza Unii Europejskiej. Z jakimi kosztami należy się liczyć i czy takie przedsięwzięcie jest opłacalne? Skąd takie zainteresowanie samochodami z Norwegii? Wynikać to może z faktu, iż od 2025 r. planowany jest zakaz rejestracji w Norwegii samochodów o napędzie spalinowym.…