CIT estoński – zatrudnienie

Fundamentalną zasadą dla stosowania ryczałtu od dochodów spółek jest konieczność zatrudniania pracowników. Pamiętać należy, że prawodawca konstruując przepisy dotyczące ryczałtu wskazał, stosunkowo jasno, kierunek w jakim ta forma opodatkowania ma podążać. Wyłączył możliwość jej stosowania dla podmiotów o dochodach pasywnych. Kolejnym wyłączeniem są podmioty niezatrudniające nikogo spoza grona właścicieli spółki. Rozwiązanie to ma na celu…