Implementacja Dyrektywy DAC7 na gruncie polskich przepisów w roku 2024

Polski rząd przyjął projekt ustawy, który wdraża dyrektywę DAC7 i ma na celu zwiększenie transparentności oraz zwalczanie oszustw podatkowych na platformach internetowych. Ustawa wprowadza obowiązek raportowania przez operatorów platform internetowych informacji o sprzedających w Internecie, co ma pomóc w lepszym monitorowaniu i egzekwowaniu przepisów podatkowych wobec osób i firm działających cyfrowo. Kluczowe elementy projektu ustawy:…

Termin oświadczenia OSW-RD na rok 2024

Jeżeli jesteś udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej – które w roku 2024 będą opodatkowane estońskim CIT to pamiętaj, aby złożyć tej spółce oświadczenia OSW-RD. Wzór formularza OSW-RD znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/finanse/osw-rd Oświadczenie dotyczy tego w jakich podmiotach Ty jako udziałowiec, akcjonariusz lub wspólnik spółki…

Raport podatnika w e-Urzędzie Skarbowym

e-Urząd Skarbowy zawiera nową funkcjonalność – raport podatnika, który z kolei zawiera między innymi informację o wybranej przez podatnika formie opodatkowania na dany rok. Jeżeli chcesz zweryfikować jaką formę opodatkowania Twojej działalności gospodarczej na dany rok podatkowy mają odnotowane organy podatkowe sprawdź raport podatnika w e-Urzędzie Skarbowym wykonując czynności jak niżej: 1. Wejdź na stronę…

Termin zapłaty ryczałtu za grudzień 2023 r. albo za czwarty kwartał 2023 r.

Termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego za grudzień 2023 r. albo za czwarty kwartał 2023 r. przypada do dnia 22 stycznia 2024 r. (ponieważ 20 stycznia 2024 r. to sobota), tak jak w przypadku zaliczek opłacanych według skali podatkowej i podatku liniowego. W poprzednim roku termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień 2022 r. oraz…

Kreator KAS wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN

Pamiętaj, że obecnie Krajowa Administracja Skarbowa udostępnia kreator wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w ramach którego interaktywny formularz ułatwia wnioskodawcy sporządzenie formularza urzędowego ORD-IN. Kreator wniosku ORD-IN dostępny jest tutaj: https://ord-in.podatki.gov.pl/ Wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacje indywidualne, a także decyzje w zakresie wiążących informacji akcyzowych (WIA) oraz wiążących informacji stawkowych (WIS) można przeglądać…

Co zrobić w przypadku problemów technicznych e-Urzędu Skarbowego podczas wysyłania pism?

W przypadkach, gdy wystąpią problemy techniczne uniemożliwiające doręczenie pisma na konto w e-Urzędzie Skarbowym, możliwe będzie doręczenie pism na zasadach ogólnych. Warunki wyjątku: Wyjątek dotyczy sytuacji, w których problemy techniczne uniemożliwiają właściwe i skuteczne doręczenie pisma przez e-Urząd Skarbowy. Może to obejmować awarie systemów informatycznych, problemy z dostępem do Internetu, lub inne przeszkody technologiczne uniemożliwiające…

Powrót krajowych schematów podatkowych MDR

Rozporządzenie Ministra Zdrowia odwołujące stan zagrożenia epidemicznego w Polsce wywołuje kilka konsekwencji, w tym powrót obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych (MDR). Z dniem 1 sierpnia 2023 r. powraca obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych MDR. Przedsiębiorstwa mają 30 dni na zgłoszenie schematów wykorzystywanych od marca 2020 r. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować konsekwencjami prawnymi, w tym…

Zmiana numeru rachunkowego bankowego za PPS-1 przy ORD-IN

Pełnomocnik umocowany przez klienta (formularz PPS-1) do złożenia w Krajowej Informacji Skarbowej wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego (formularz ORD-IN) powinien pamiętać, że zmianie uległ numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej właściwy do uiszczania opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł od złożonego dokumentu pełnomocnictwa. Aktualny numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Bielsku…