Zakup nowego, bądź używanego samochodu spoza Unii Europejskiej

Zakup samochodu spoza Unii Europejskiej zawsze będzie podlegał opodatkowaniu. Nie ma przy tym znaczenia czy samochód jest nowy, czy też używany, ani od kogo został zakupiony (od osoby prywatnej, czy też od firmy lub dealera samochodowego). Taka regulacja jest całkowicie inna, niż zakup samochodu z kraju należącego do Unii Europejskiej – tam różnicuje się to,…

TARIC – Zintegrowana Taryfa Unii Europejskiej

TARIC jest to kompleksowa baza danych, która łączy różne aspekty polityki handlowej i rolniczej Unii Europejskiej z taryfami celnymi. Pełni kluczową rolę w handlu międzynarodowym dla krajów Unii Europejskiej. Główne aspekty TARIC: 1. Kody towarów TARIC zawiera informacje o kodach towarów zgodnych z ogólnie przyjętą nomenklaturą celną. Kody są wykorzystywane do klasyfikacji towarów w transakcjach…

Samochód spoza UE w działalności gospodarczej – środek trwały czy towar handlowy?

Zakup samochodu spoza Unii Europejskiej może być zakwalifikowany zarówno jako środek trwały, jak i towar handlowy. Wybór zależy od celu, do jakiego samochód będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej. Kupno samochodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może przybierać różne rozmiary. Jedne firmy decydują się wyłącznie na jeden lub kilka pojazdów, inne zaś skupiają się na regularnym…

Czy polski przedsiębiorca może zakupić pojazd w Czechach i skorzystać z tamtejszego leasingu?

Obywatel Unii Europejskiej ma prawo kupować lub sprzedawać samochód w dowolnym kraju należącym do Unii Europejskiej. Przy zakupie pojazdu za granicą, prawa konsumenta, a także kwota VAT do zapłacenia, różnią się w zależności od kilku czynników, takich jak status samochodu (nowy czy używany), zakup od autoryzowanego dealera czy od osoby prywatnej, oraz to, czy sprzedawca…

Agent celny bez wyższego wykształcenia

1. Zagadnienie Czy można uzyskać wpis na listę agentów celnych bez wykształcenia wyższego? 2. Analiza Agentem celnym jest osoba wpisana na listę agentów celnych. Listę prowadzi: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawieul. Felińskiego 2B01-513 Warszawae-mail: ict.440000@mf.gov.pltel: 22 510 46 77fax: 22 510 49 89 Z kolei, na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli…

Konsolidacja wiążących informacji – nowe zasady od dnia 1 lipca 2023 r.

W dniu 26 maja 2023 r. została uchwalona nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1059). Wśród zmian, które wprowadza ta nowelizacja zwana powszechnie SLIM VAT 3, znalazła się także konsolidacja wiążących informacji, która wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2023 r. 1. Konsolidacja wiążących informacji,…

Samochód elektryczny z Norwegii

Wiele osób zadaje sobie pytanie jakie koszty należy ponieść przy sprowadzeniu pojazdu z Norwegii, czyli spoza Unii Europejskiej. Z jakimi kosztami należy się liczyć i czy takie przedsięwzięcie jest opłacalne? Skąd takie zainteresowanie samochodami z Norwegii? Wynikać to może z faktu, iż od 2025 r. planowany jest zakaz rejestracji w Norwegii samochodów o napędzie spalinowym.…