Samochód spoza UE w działalności gospodarczej – środek trwały czy towar handlowy?

Like Don't move Unlike
 
2

Zakup samochodu spoza Unii Europejskiej może być zakwalifikowany zarówno jako środek trwały, jak i towar handlowy. Wybór zależy od celu, do jakiego samochód będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej. Kupno samochodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może przybierać różne rozmiary. Jedne firmy decydują się wyłącznie na jeden lub kilka pojazdów, inne zaś skupiają się na regularnym nabywaniu aut i ich późniejszej odsprzedaży. W zależności od tego, w jakim charakterze następuje zakup samochodu spoza Unii Europejskiej, różne będą jego obowiązki podatkowe w tym zakresie. Wybierając pojazd do wykorzystania w działalności gospodarczej, trzeba uwzględnić czas jego użytkowania, co ma wpływ na sposób jego ewidencji księgowej. W Polsce istnieją pewne przepisy regulujące ten proces, które wymagają od przedsiębiorcy uwzględnienia pojazdu w ewidencji księgowej zgodnie z jego planowanym okresem użytkowania.

1. Samochód jako środek trwały

Jeśli samochód jest kupowany w celu długotrwałego wykorzystania w przedsiębiorstwie (np. jako pojazd służbowy), wtedy jest klasyfikowany jako środek trwały. W tej sytuacji, wartość samochodów jest amortyzowana, co oznacza rozłożenie kosztu zakupu na okres ich używania. Koszty amortyzacji mogą być następnie odliczane od podstawy obliczenia podatku dochodowego. Jeśli pojazd będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, to zgodnie z polskimi przepisami, powinno się wpisać go do ewidencji środków trwałych. Pojazd ten będzie traktowany jako majątek trwały, a koszty związane z jego zakupem i eksploatacją będą amortyzowane przez określony okres. Ponadto, przy imporcie samochodów spoza Unii Europejskiej, firma może być zobowiązana do zapłaty cła oraz VAT-u importowego, który czasami można odzyskać lub zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

2. Samochód jako towar handlowy

Gdy zakupiony samochód ma być odsprzedany (czyli stanowi przedmiot działalności handlowej firmy), jest traktowany jako towar handlowy. Firmy, które regularnie kupują samochody w celu ich odsprzedaży, traktują je jako towary handlowe. W tym przypadku, zakupione pojazdy są częścią zapasów firmy, a koszty zakupu są bezpośrednio związane z przychodami ze sprzedaży tych pojazdów. Jeśli pojazd będzie używany w działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy, to pojazd ten zostanie zaliczony do towarów handlowych. W takim przypadku, koszty związane z zakupem i użytkowaniem pojazdu będą ujmowane jako koszty bieżące działalności, a nie będą amortyzowane. Podatek dochodowy jest naliczany na podstawie różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży samochodu. Tak jak w przypadku środków trwałych, przy imporcie samochodów spoza UE, firma musi uiścić stosowne cła i VAT.

Ważne jest, aby pamiętać o konieczności spełnienia odpowiednich wymagań celnych i podatkowych przy imporcie samochodu spoza Unii Europejskiej. Mogą to być na przykład cła, VAT czy inne opłaty związane z importem. Należy spełnić warunki określone w art. 33 ustawy o VAT (rozliczenie podatku VAT w deklaracji podatkowej). Ponadto, należy zadbać o odpowiednią dokumentację i ewidencję, która będzie potwierdzać cel zakupu i sposób wykorzystania pojazdu w działalności gospodarczej.

Niezbędne jest również zwrócenie uwagi na przepisy prawne dotyczące importu samochodów, które mogą obejmować kwestie związane z homologacją, normami emisji spalin i bezpieczeństwem pojazdów. Dla firm, które regularnie importują samochody spoza Unii Europejskiej, zrozumienie i przestrzeganie tych przepisów jest kluczowe dla uniknięcia problemów prawnych i podatkowych.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Magdalena Skonieczny

Agent celny (numer wpisu 19276), absolwentka studiów magisterskich na wydziale finansów i ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w przedmiocie prawo gospodarcze i handlowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w komórce odpowiedzialnej za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. Autorka blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Specjalizuje się w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych (Ordynacja podatkowa, KPA) zarówno przed pierwszą, jak i drugą instancją.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *