e-Korespondencja w ramach e-Urzędu Skarbowego

e-Korespondencja w ramach e-Urzędu Skarbowego stwarza możliwość elektronicznego wysyłania i odbierania dokumentów, w tym zaświadczeń. Ułatwia to komunikację z urzędem, oszczędza czas i umożliwia załatwianie wielu spraw bez konieczności fizycznego odwiedzania urzędu. Dzięki systemowi e-Korespondencji, użytkownicy mogą bezpiecznie i wygodnie zarządzać swoimi sprawami podatkowymi oraz innymi sprawami urzędowymi, mając dostęp do swojego konta w e-Urzędzie…

Zakup nowego, bądź używanego samochodu spoza Unii Europejskiej

Zakup samochodu spoza Unii Europejskiej zawsze będzie podlegał opodatkowaniu. Nie ma przy tym znaczenia czy samochód jest nowy, czy też używany, ani od kogo został zakupiony (od osoby prywatnej, czy też od firmy lub dealera samochodowego). Taka regulacja jest całkowicie inna, niż zakup samochodu z kraju należącego do Unii Europejskiej – tam różnicuje się to,…

Termin zapłaty ryczałtu za grudzień 2023 r. albo za czwarty kwartał 2023 r.

Termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego za grudzień 2023 r. albo za czwarty kwartał 2023 r. przypada do dnia 22 stycznia 2024 r. (ponieważ 20 stycznia 2024 r. to sobota), tak jak w przypadku zaliczek opłacanych według skali podatkowej i podatku liniowego. W poprzednim roku termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień 2022 r. oraz…

TARIC – Zintegrowana Taryfa Unii Europejskiej

TARIC jest to kompleksowa baza danych, która łączy różne aspekty polityki handlowej i rolniczej Unii Europejskiej z taryfami celnymi. Pełni kluczową rolę w handlu międzynarodowym dla krajów Unii Europejskiej. Główne aspekty TARIC: 1. Kody towarów TARIC zawiera informacje o kodach towarów zgodnych z ogólnie przyjętą nomenklaturą celną. Kody są wykorzystywane do klasyfikacji towarów w transakcjach…

Co zrobić w przypadku problemów technicznych e-Urzędu Skarbowego podczas wysyłania pism?

W przypadkach, gdy wystąpią problemy techniczne uniemożliwiające doręczenie pisma na konto w e-Urzędzie Skarbowym, możliwe będzie doręczenie pism na zasadach ogólnych. Warunki wyjątku: Wyjątek dotyczy sytuacji, w których problemy techniczne uniemożliwiają właściwe i skuteczne doręczenie pisma przez e-Urząd Skarbowy. Może to obejmować awarie systemów informatycznych, problemy z dostępem do Internetu, lub inne przeszkody technologiczne uniemożliwiające…

Samochód spoza UE w działalności gospodarczej – środek trwały czy towar handlowy?

Zakup samochodu spoza Unii Europejskiej może być zakwalifikowany zarówno jako środek trwały, jak i towar handlowy. Wybór zależy od celu, do jakiego samochód będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej. Kupno samochodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może przybierać różne rozmiary. Jedne firmy decydują się wyłącznie na jeden lub kilka pojazdów, inne zaś skupiają się na regularnym…

Mikrorachunek podatkowy oraz jego nowe funkcje od dnia 1 stycznia 2024 r.

Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek bankowy przypisany konkretnemu podatnikowi, używany do dokonywania płatności podatkowych. Jest to rozwiązanie wprowadzone w wielu krajach, w tym w Polsce, celem uproszczenia i usprawnienia systemu płatności podatkowych. Wprowadzenie scentralizowanej obsługi należności poprzez mikrorachunek podatkowy to znaczący krok w kierunku uproszczenia i efektywności systemu podatkowego w Polsce. Ta inicjatywa ma na…

Zmiana zasad składania wniosków o wydanie WIS w roku 2024

Z dniem 1 stycznia 2024 r. wprowadzono istotne zmiany w procesie składania wniosków o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Oto kluczowe punkty tych zmian: Wniosek o WIS tylko przez e-Urząd Skarbowy Wnioski o WIS można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Urząd Skarbowy. To oznacza, że wnioski w formie papierowej lub te przesyłane elektronicznie przez…

Czy polski przedsiębiorca może zakupić pojazd w Czechach i skorzystać z tamtejszego leasingu?

Obywatel Unii Europejskiej ma prawo kupować lub sprzedawać samochód w dowolnym kraju należącym do Unii Europejskiej. Przy zakupie pojazdu za granicą, prawa konsumenta, a także kwota VAT do zapłacenia, różnią się w zależności od kilku czynników, takich jak status samochodu (nowy czy używany), zakup od autoryzowanego dealera czy od osoby prywatnej, oraz to, czy sprzedawca…

WIS – Wiążąca Informacja Stawkowa w 2023 roku

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) jest decyzją wydawaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Decyzja ta określa: – właściwą stawkę VAT dla zadeklarowanego towaru lub usługi, – prawidłową klasyfikację, jeżeli wniosek został złożony o sklasyfikowanie towaru lub usługi, na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczących określenia stawki podatku. Wiążąca…

Indywidualna interpretacja przepisów prawa

W Ordynacji podatkowej (dalej Op.) zostały uregulowane dwojakiego rodzaju interpretacje podatkowe. Pierwsza z nich to interpretacja ogólna wydawana przez Ministra Finansów –  zgodnie z art. 14a Op., a druga to interpretacja indywidualna wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – zgodnie z art. 14b § 1. Interpretacja ogólna Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do…

Samochód elektryczny z Norwegii

Wiele osób zadaje sobie pytanie jakie koszty należy ponieść przy sprowadzeniu pojazdu z Norwegii, czyli spoza Unii Europejskiej. Z jakimi kosztami należy się liczyć i czy takie przedsięwzięcie jest opłacalne? Skąd takie zainteresowanie samochodami z Norwegii? Wynikać to może z faktu, iż od 2025 r. planowany jest zakaz rejestracji w Norwegii samochodów o napędzie spalinowym.…

BLACK FRIDAY i nie tylko – na co uważać by nie mieć problemów ze skarbówką

W środkach społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, tj.:  prasie, radiu, telewizji, Internecie, a w szerszym znaczeniu także filmie, plakacie, kinie czy książce przekazywane są liczne informacje związane z okazjami, reklamami czy obniżkami cen. Nasilenie tego zjawiska ma miejsce w szczególności w czasie przypadającym na Black Week, Black Friday czy też Cyber Monday. Najprościej rzecz ujmując…

Ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej dla podmiotów prywatnych oraz podmiotów publicznych.

CENY PRĄDU W 2023 R. W dniu 4 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243, dalej: OgrWysCenEnergU). Najprościej rzecz ujmując, akt ten ma na celu…