Czy polski przedsiębiorca może zakupić pojazd w Czechach i skorzystać z tamtejszego leasingu?

Like Don't move Unlike
 
4

Obywatel Unii Europejskiej ma prawo kupować lub sprzedawać samochód w dowolnym kraju należącym do Unii Europejskiej. Przy zakupie pojazdu za granicą, prawa konsumenta, a także kwota VAT do zapłacenia, różnią się w zależności od kilku czynników, takich jak status samochodu (nowy czy używany), zakup od autoryzowanego dealera czy od osoby prywatnej, oraz to, czy sprzedawca ma siedzibę w kraju Unii Europejskiej.

Zazwyczaj najlepsza ochrona prawna przysługuje w przypadku zakupu nowego samochodu od profesjonalnego dealera z siedzibą w Unii Europejskiej. Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi praw konsumentów, nabywca ma prawo do co najmniej dwuletniej gwarancji na wypadek wadliwego lub niezgodnego z opisem pojazdu.

W niektórych krajach Unii Europejskiej okres gwarancji na używane samochody może być skrócony, ale nie może być krótszy niż jeden rok. Warunki gwarancji powinny być uzgodnione między kupującym a sprzedawcą w chwili zakupu. Ważne jest również zauważenie, że unijne prawa konsumentów nie obejmują prywatnych transakcji sprzedaży, co podkreśla potrzebę ostrożności przy zakupie samochodu od osoby prywatnej.

Podczas zakupu samochodu za granicą istnieje konieczność starannego rozważenia, jak przetransportować pojazd do kraju zamieszkania, zwłaszcza jeśli nie jest jeszcze zarejestrowany na jego terenie. Istnieją różne opcje, takie jak:

1. Holowanie przy użyciu ubezpieczonego i zarejestrowanego pojazdu

Samochód może być holowany przez inny pojazd, który jest ubezpieczony i zarejestrowany. To dobra opcja, jeśli istnieje taka możliwość i odpowiednie wyposażenie.

2. Wynajęcie specjalistycznej firmy transportowej

Inna opcja to skorzystanie z usług specjalistycznej firmy transportowej, która zajmuje się międzynarodowym przewozem pojazdów.

3. Samodzielne prowadzenie pojazdu

Osoba może samodzielnie prowadzić zakupiony samochód do kraju docelowego. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie ubezpieczenia oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych kraju, w którym dokonano zakupu.

Należy zadbać o to, aby ubezpieczenie było ważne i tablice rejestracyjne były uznawane przez wszystkie kraje, przez które planuje się przejazd. W przypadku tymczasowych tablic rejestracyjnych, które nie są ujednolicone w Unii Europejskiej, mogą wystąpić trudności z ich uzyskaniem lub uznaniem w innym kraju Unii Europejskiej. Warto skonsultować się z towarzystwem ubezpieczeniowym lub urzędem rejestracji pojazdów, aby uzyskać niezbędne informacje. Stałe tablice rejestracyjne powinny być wyrobione w kraju, w którym planuje się zarejestrowanie pojazdu. Zazwyczaj jest to kraj, w którym osoba ma ośrodek interesów życiowych lub kraj stałego zamieszkania.

Natomiast, w sytuacji, gdy polski przedsiębiorca nabywa pojazd w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i zamierza skorzystać z leasingu w danym kraju, istotne jest uwzględnienie przepisów konkretnego państwa członkowskiego. W kontekście Czech, jedynym wymogiem narzuconym przez to państwo jest staż działalności firmy. Oznacza to, że każde przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność na terenie Czech przez okres dłuższy niż rok, ma możliwość skorzystania z opcji leasingu pojazdu.

Warto jednak pamiętać, że warunki leasingu mogą się różnić w zależności od kraju, a przepisy dotyczące leasingu i wymagania dla przedsiębiorstw mogą być specyficzne dla danej jurysdykcji. Przed podjęciem decyzji o leasingu pojazdu w danym kraju, zawsze zaleca się skonsultowanie się z lokalnymi ekspertami prawnymi lub doradcami finansowymi, aby upewnić się, że przedsiębiorstwo spełnia wszelkie wymogi i zrozumieć wszelkie zobowiązania związane z leasingiem.

Ogólnie rzecz biorąc, swoboda zakupu i korzystania z leasingu pojazdu w ramach Unii Europejskiej umożliwia przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do różnych rynków i usług, jednak zawsze warto być dobrze poinformowanym o lokalnych przepisach i procedurach.

Polski przedsiębiorca ma prawo zakupić pojazd w Czechach i skorzystać z leasingu w tym kraju, jeśli spełnia warunki i wymogi określone przez czeskie przepisy dotyczące leasingu. Jednakże, zanim przedsiębiorca podejmie decyzję, ważne jest zrozumienie specyfikacji prawnego i finansowego kontekstu leasingu w Czechach oraz dostosowanie się do ewentualnych warunków narzuconych przez czeskie firmy leasingowe. W tym kontekście, wspomniany wcześniej wymóg stażu firmy na terenie Czech może być jednym z kryteriów, które przedsiębiorca musi spełnić. Ponadto, istnieje wiele innych aspektów, takich jak warunki umowy leasingowej, wymogi dotyczące dokumentacji, a także ewentualne różnice w procedurach i regulacjach między Polską a Czechami, które należy uwzględnić.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Magdalena Skonieczny

Agent celny (numer wpisu 19276), absolwentka studiów magisterskich na wydziale finansów i ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w przedmiocie prawo gospodarcze i handlowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w komórce odpowiedzialnej za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. Autorka blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Specjalizuje się w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych (Ordynacja podatkowa, KPA) zarówno przed pierwszą, jak i drugą instancją.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *