TARIC – Zintegrowana Taryfa Unii Europejskiej

Like Don't move Unlike
 
4

TARIC jest to kompleksowa baza danych, która łączy różne aspekty polityki handlowej i rolniczej Unii Europejskiej z taryfami celnymi. Pełni kluczową rolę w handlu międzynarodowym dla krajów Unii Europejskiej.

Główne aspekty TARIC:

1. Kody towarów

TARIC zawiera informacje o kodach towarów zgodnych z ogólnie przyjętą nomenklaturą celną. Kody są wykorzystywane do klasyfikacji towarów w transakcjach międzynarodowych i przy wypełnianiu zgłoszeń celnych. Zapewnia to spójność i przejrzystość w handlu międzynarodowym. Kody towarów w systemie TARIC są częścią Nomenklatury Scalonej (NS), która jest międzynarodowym standardem klasyfikacji towarów. Kody te składają się zwykle z 10 cyfr, gdzie pierwsze 6 cyfr to międzynarodowy kod systemu Harmonized System (HS), a pozostałe cyfry określają dodatkowe podpodziały specyficzne dla UE.

2. Warunki polityki handlowej

Odnoszą się do różnych środków, regulacji i procedur, które są stosowane w kontekście handlu międzynarodowego w Unii Europejskiej. System TARIC integruje te warunki, aby zapewnić jednolite i przejrzyste stosowanie przepisów handlowych w całej Unii. Baza obejmuje informacje o różnych środkach polityki handlowej stosowanych do konkretnych towarów, w tym: stawki celne, zawieszenie cła, cła antydumpingowe, preferencje celne, kontyngenty, zakazy importu i eksportu, oraz cła wyrównawcze.

3. Informowanie o warunkach importu i eksportu

TARIC służy do informowania przedsiębiorców o warunkach importu i eksportu danego towaru, co jest niezbędne do prawidłowego zarządzania procesami handlowymi. TARIC zapewnia informacje o stawkach celnych, które mają zastosowanie do różnych towarów, w tym o “cłach państwa trzeciego” stosowanych do importu z krajów spoza UE. Baza zawiera dane na temat preferencji taryfowych, które mogą obniżać stawki celne dla towarów pochodzących z określonych krajów lub regionów, w ramach umów handlowych UE z tymi krajami. Informacje o tymczasowych zawieszeniach stawek celnych dla określonych towarów, co może być korzystne dla importerów. TARIC zawiera informacje o kontyngentach taryfowych, które ograniczają ilość towaru, który może być importowany po obniżonych stawkach celnych.

4. Wiążące Informacje Taryfowe (WIT)

W przypadku wątpliwości co do klasyfikacji taryfowej towaru, przedsiębiorcy mogą wystąpić z wnioskiem o Wiążące Informacje Taryfowe, aby uzyskać oficjalne i wiążące stanowisko w tej kwestii. Głównym celem WIT jest zapewnienie pewności prawnej i jednolitości w stosowaniu Nomenklatury Scalonej (NS) przy klasyfikacji towarów w handlu międzynarodowym. Posiadanie WIT może pomóc w uniknięciu przyszłych problemów celnych, opóźnień w dostawach oraz potencjalnych dodatkowych kosztów związanych z niewłaściwą klasyfikacją towarów.

5. Opiera się na Nomenklaturze Scalonej (NS)

Taryfa TARIC jest oparta na Nomenklaturze Scalonej, ale obejmuje dodatkowe podpodziały stosowane w przypadku towarów, wobec których stosowane są specjalne stawki. NS umożliwia jednolitą klasyfikację towarów, co jest niezbędne dla celów celnego taryfowania, statystyk handlowych i różnych polityk handlowych. Opierając się na Nomenklaturze Scalonej, TARIC zapewnia kompleksowy i aktualny przegląd wszystkich wymogów dotyczących importu i eksportu towarów w Unii Europejskiej.

6. Podstawa prawna TARIC

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z dnia 7 września 1987 r.).

Podsumowując, TARIC jest niezbędnym narzędziem dla przedsiębiorstw i instytucji zajmujących się handlem międzynarodowym w ramach Unii Europejskiej, zapewniając niezbędne informacje i wsparcie w zakresie przepisów celnych i handlowych.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Magdalena Skonieczny

Agent celny (numer wpisu 19276), absolwentka studiów magisterskich na wydziale finansów i ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w przedmiocie prawo gospodarcze i handlowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w komórce odpowiedzialnej za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. Autorka blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Specjalizuje się w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych (Ordynacja podatkowa, KPA) zarówno przed pierwszą, jak i drugą instancją.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *