Zakup nowego, bądź używanego samochodu spoza Unii Europejskiej

Like Don't move Unlike
 
2

Zakup samochodu spoza Unii Europejskiej zawsze będzie podlegał opodatkowaniu. Nie ma przy tym znaczenia czy samochód jest nowy, czy też używany, ani od kogo został zakupiony (od osoby prywatnej, czy też od firmy lub dealera samochodowego).

Taka regulacja jest całkowicie inna, niż zakup samochodu z kraju należącego do Unii Europejskiej – tam różnicuje się to, od kogo pojazd został kupiony oraz jaki jest jego aktualny stan. Jeśli przedsiębiorca kupuje nowe lub używane auto, niezależnie od tego, z jakiego kraju trzeciego zostanie on sprowadzony, ciąży na nim konieczność zapłaty VAT. W rozumieniu przepisów prawa podatkowego dochodzi wówczas do importu rozliczanego na podstawie deklaracji. Zakup nowego samochodu spoza Unii Europejskiej wiąże się z pewnymi konkretnymi procedurami i dokumentami, które przedsiębiorca musi przestrzegać wobec urzędu celnego.

W związku z tym, przedstawiamy bardziej szczegółowe informacje na temat tych czynności:

1. Potwierdzenie wjazdu towaru na teren Unii Europejskiej

Przedsiębiorca, który importuje samochód spoza UE, musi dostarczyć potwierdzenie wjazdu towaru na teren Unii Europejskiej. Może to być dokument graniczny lub inny dokument potwierdzający legalny wjazd samochodu na obszar Unii Europejskiej.

2. Jednolity Dokument Administracyjny (SAD)

Przedsiębiorca musi przygotować i złożyć dokument SAD lub odpowiedni elektroniczny dokument PZC (Papierowe Zgłoszenie Celnego) w odpowiednim urzędzie celno-skarbowym. Ten dokument jest formą wniosku o wszczęcie procedury celnej w celu zarejestrowania samochodu i dokonania opłat celnych oraz podatku VAT.

3. Dokumentacja pojazdu

Do procedury SAD lub PZC przedsiębiorca musi dołączyć odpowiednią dokumentację pojazdu, w tym fakturę zakupu, która stanowi dowód zakupu samochodu. Wartości wskazane w fakturze będą stanowić podstawę do obliczenia podatku VAT oraz opłat celnych. Do dodatkowych dokumentów można zaliczyć m.in. dowód rejestracyjny oraz oświadczenie o kosztach sprowadzenia pojazdu.

5. Opłaty celne

W zależności od rodzaju i wartości samochodu, zostaną obliczone opłaty celne, które przedsiębiorca musi uiścić w urzędzie celno-skarbowym. Opłaty te są ustalane na podstawie taryfy celnej Unii Europejskiej.

6. Oświadczenie o imporcie towarów

Polski przedsiębiorca powinien również pamiętać o oświadczeniu składanym w związku z art. 33a ustawy o VAT do naczelnika urzędu celno-skarbowego o imporcie towarów. Jest to ważny dokument, który musi być złożony przez importera, przed dokonaniem zgłoszenia celnego, w celu zadeklarowania towarów przywożonych do kraju i spełnienia wymogów podatkowych. Jest to część procedury celnej i podatkowej, w przypadku gdy VAT z tytułu importu będzie rozliczany w deklaracji i wykazany w JPK.

Warto podkreślić, że cała procedura związana z importem samochodu spoza Unii Europejskiej jest stosunkowo skomplikowana i wymaga dokładnego zrozumienia przepisów celnych i podatkowych.
Nasza agencja celna może w tym pomóc:

https://oclijsie.pl/

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Magdalena Skonieczny

Agent celny (numer wpisu 19276), absolwentka studiów magisterskich na wydziale finansów i ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w przedmiocie prawo gospodarcze i handlowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w komórce odpowiedzialnej za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. Autorka blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Specjalizuje się w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych (Ordynacja podatkowa, KPA) zarówno przed pierwszą, jak i drugą instancją.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *