Raportowanie CBAM

Like Don't move Unlike
 
0

Raportowanie CBAM dotyczy importu towarów takich jak: 

1. wodór (CN 2804 10 000),

2. wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi) i podobne artykuły z żeliwa lub stali (CN 7318),

3. pozostałe artykuły z żeliwa lub stali (CN 7326),

4. konstrukcje z aluminium i części takich konstrukcji (CN 7610),

5. zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki z aluminium (CN 7611 – 7613),

6. splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie (CN 7614),

7. pozostałe artykuły z aluminium sklasyfikowane w dziale CN 7616.

Wstępne obowiązki przedsiębiorców związane z CBAM to:

1. Uzyskanie statusu autoryzowanego deklarującego

Status ten umożliwia przedsiębiorstwom składanie deklaracji w sposób uproszczony, co jest kluczowe dla płynności handlu i minimalizacji obciążeń administracyjnych.

Zgodnie z artykułem 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO(2), towary spoza Unii Europejskiej mogą być wwożone na jej obszar celny wyłącznie przez upoważnionego zgłaszającego CBAM.

Importer musi złożyć wniosek o status autoryzowanego deklarującego do dnia 31 grudnia 2024 r.

Rozporządzenie przewiduje również możliwość złożenia wniosku o status autoryzowanego deklarującego przez pośrednika, który jest uprawniony do reprezentowania importera. Ta opcja jest skierowana głównie do importerów, którzy nie prowadzą bezpośredniej działalności na terenie Unii Europejskiej. W takim przypadku podmiot importujący nie może zostać bezpośrednio zarejestrowany jako autoryzowany deklarujący, dlatego musi skorzystać z usług pośrednika.

2. Raportowanie kwartalne

W czasie okresu przejściowego (od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.) dla Mechanizmu Dostosowania Cen Granicznych (CBAM), importerzy są zobowiązani do składania raportów kwartalnych zawierających następujące dane:

a) ilość importowanego towaru (w tonach),

b) wbudowana emisja, to jest wyrażona w ekwiwalencie CO(2), CO(2)E.

W okresie przejściowym importerzy mogą skorzystać z trzech różnych metod raportowania:

a) Pełna sprawozdawczość zgodnie z unijną metodologią

Metoda wymaga dokładnego obliczania emisji na podstawie metodologii przyjętej przez Unię Europejską i będzie jedyną dopuszczalną formą raportowania po zakończeniu okresu przejściowego.

b) Sprawozdawczość oparta na równoważonej metodzie

W tej metodzie importer może korzystać z równoważnych mierników emisji, które są akceptowane przez Unię Europejską, ale które mogą być mniej dokładne niż pełna metodologia unijna. Opcja ta zapewnia pewną elastyczność w raportowaniu, szczególnie w początkowym etapie implementacji CBAM.

c) Raportowanie o domyślne wartości referencyjne

Metoda pozwala na używanie standardowych wartości emisji, które zostały ustalone przez Unię Europejską dla poszczególnych kategorii produktów. Jest to najmniej wymagająca forma sprawozdawczości, dostępna tylko do drugiego kwartału 2024 r.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Magdalena Skonieczny

Agent celny (numer wpisu 19276), absolwentka studiów magisterskich na wydziale finansów i ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w przedmiocie prawo gospodarcze i handlowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w komórce odpowiedzialnej za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. Autorka blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Specjalizuje się w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych (Ordynacja podatkowa, KPA) zarówno przed pierwszą, jak i drugą instancją.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *