DAC7: Co nowa dyrektywa Unii Europejskiej oznacza dla rynku e-commerce?

Like Don't move Unlike
 
16

Głównym założeniem Dyrektywy 2021/514 z 22 marca 2021 roku, zwanej Dyrektywą DAC7 jest rozszerzenie unijnych zasad transparentności podatkowej. Jest to szósta poprawka unijnej dyrektywy „Dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej” w obszarze opodatkowania. 

 Zasadniczo prawodawstwo z powodu sformalizowanego proces legislacyjnego nie nadąża za błyskawicznym tempem rozwoju rynków w tym rynku e-commerce. Pewnym rozwiązaniem, choć posiadającym sporo wad, jest nałożenie na uczestników rynku obowiązków, których celem jest powstrzymanie szarej strefy. W tym wypadku na operatorów oprogramowania (platform cyfrowych, stron czy aplikacji) nałożony został obowiązek raportowania informacji o rozliczeniach podatkowych. Dyrektywa wchodzi w życie od 1.01.2023r..  

W niniejszym artykule opisujemy czym jest DAC7, jak założyciele platform internetowych mogą się na nią przygotować oraz jak dyrektywa wpływa na podatników korzystających z usług takich operatorów oprogramowania. 

Platformy online stały się podstawą w dobie internetu. Mają znaczące oddziaływanie na gospodarkę, a ich wpływ odczuwają nie tylko przedsiębiorstwa, ale również osoby fizyczne. Oznacza to, że rządy szukają sposobu, aby uregulować związane z nimi kwestie w celu zagwarantowania transparentnego i sprawiedliwego opodatkowania. 

Czym jest w zasadzie DAC7?

DAC7 to unijna dyrektywa podatkowa, która wymaga od operatorów platform cyfrowych w Unii Europejskiej przekazywania organom podatkowym informacji o przychodzie, danych osobowych i handlowych dotyczących swoich usługodawców. Oznacza to, ogromny napływ informacji o użytkownikach portali do organów podatkowych. 

Zgodnie z przepisami Dyrektywy DAC7 platforma cyfrowa to jakiekolwiek oprogramowanie (strona internetowa lub aplikacja), która umożliwia sprzedającym łączyć się z użytkownikami w celu wykonania odpowiedniej czynności handlowej. To oznacza platformy internetowe takie jak: platformy usługowe, oferujące zakwaterowanie (Booking, Airbnb), transport pasażerski, „car-pooling” (podwożenie się do pracy jednym samochodem), a także aplikacje oferujące dostawę jedzenia, produkty „peer-to-peer”.

Co DAC7 oznacza dla założycieli platform?

Zanim DAC7 wejdzie w życie, każdy założyciel platformy powinien sprawdzić w jaki sposób nowa dyrektywa wpłynie na jego obowiązek sprawozdawczy. Zaniedbanie obowiązku sprawozdawczego może skutkować dla platformy karami. 

Kogo obejmie obowiązek sprawozdawczy wynikający z DAC7?

 Dyrektywa DAC7 będzie oddziaływać na rynki handlowe, które działają w Unii Europejskiej. Obejmie zarówno rynki z siedzibą główną w Unii Europejskiej – innymi słowy, rezydentów podatkowych – oraz każdy rynek, który ma sprzedawców w Unii Europejskiej.

Dyrektywa dotyczyć będzie platform, które zajmują się następującą działalnością:

 • Wynajem nieruchomości, zarówno mieszkaniowych jak i handlowych / komercyjnych
 • Wynajem środków transportu
 • Dostarczanie usług osobistych
 • Sprzedaż towarów 

Przykłady działalności na rynkach, które obejmie DAC7

Wynajem nieruchomościWynajem środków transportuDostarczanie usług osobistychSprzedaż towarów
Przykłady: apartamenty, biura, wspólna przestrzeń biurowa, pola kempingowe, itp.
– airbnb,    
– booking,
– nomady,
– peerspace.  
Przykłady: samochody, furgonetki, rowery, motory, samochody kempingowe, łódki, itp.
– Outdoorsy,
– PaulCamper,
– getaroung.
Przykłady: szkolenia, transport pasażerski, płatne streaming na żywo (transmitowanie na żywo przez internet), dostarczanie jedzenia, opiekowanie się dziećmi, itp.
– Uber,
– twitch,
– Wolt.
Przykłady: jedzenie, prace rzemieślnicze, przedmioty kolekcjonerskie, używana odzież, nieruchomości, itp. 
– Allegro,
– OLX,
– amazon,
– Vinted,
-ebay.

Jakiego typu platformy nie obejmie DAC7?

Platformy, które zajmują się wynajmem ruchomości / majątku ruchomego (oprócz środków transportu) oraz pożyczkami społecznościowymi (peer-to-peer lending), przynajmniej na chwilę obecną, nie zostaną objęte dyrektywą. Przykładami takich rynków mogą być platformy oferujące wynajem narzędzi czy sprzętu dla małych dzieci.

Nie jest to jednak całkowite niepodleganie pod przepisy Dyrektywy DAC7, zakres obowiązków dla tych podmiotów jest zredukowany. 

PWC wskazuje, że „nawet operatorzy, których uważa się za wyłączonych z obowiązku raportowania, będą musieli corocznie dostarczać niezbędną dokumentację w celu udowodnienia zwolnienia”. Tak więc właściciele rynków będą musieli dowieść organom podatkowym, że ich platforma nie wykonuje działalności wymienionej w tabeli powyżej. 

Istnieją pewne usługi, których DAC7 nie uważa za platformy cyfrowe. Są to procesory płatności jak Klarna czy Stripe, platformy do przesyłania wiadomości jak Whatsapp, platformy, gdzie użytkownicy jedynie ogłaszają lub promują / reklamują bez płatności – drobne ogłoszenia – oraz katalogi, które jedynie łączą odwiedzających z innymi stronami. DAC7 nie będzie miał wpływu na te usługi. 

O czym musisz raportować zgodnie z dyrektywą DAC7? 

Jak wynika z DAC7, operatorzy rynków handlowych mają obowiązek zgłaszania następujących informacji:

 1. Informacje związane z tożsamością sprzedawcy: pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę urodzenia.
 2. Państwo zamieszkania członka Unii Europejskiej. 
 3. Identyfikator rachunku finansowego. 
 4. Numer identyfikacji podatkowej.
 5. VAT lub numery rejestracyjne firmy (KRS/REGON)  
 6. Opłatę zapłaconą lub zaksięgowaną każdego roku. Opłata oznacza tu pełną kwotę płatności dla sprzedawcy za usługi lub towary, które dostarczył za pomocą platformy.
 7. Adres wynajmowanej nieruchomości (jeśli dotyczy).

Są dwa typy usługodawców, których nie ma obowiązku zgłaszać. Są to:

 • Okazjonalni sprzedawcy. Jest to grupa sprzedawców, którzy, w okresie sprawozdawczym, wykazują mniej niż 30 sprzedaży, za które suma opłaty nie przekracza 2000 euro. Okres sprawozdawczy to 12 miesięcy 
 • Świadczeniodawcy, którzy zajmują się wynajmem nieruchomości o wysokiej częstotliwości jak na przykład sieci hotelowe lub biura podróży. Ma to na celu zredukować zbędne koszty zgodności. 

DAC7 a RODO

Każdy operator rynku handlowego ma obowiązek weryfikować informacje, które zbiera od świadczeniodawców z uwzględnieniem RODO – unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Masz obowiązek poinformować swoich świadczeniodawców o informacjach, które od nich zbierasz i dlaczego, oraz traktować zebrane informacje jako poufne dane. Jako operator rynku handlowego musisz również przechowywać dane od 5 do 10 lat w zależności od przepisów prawnych w twoim kraju. Ważnym jest również, aby upewnić się, że twoja polityka prywatności bierze pod uwagę DAC7 i będzie uaktualniona wraz z początkiem 2023 roku. 

Jaka jest oś czasowa dla DAC7?

Dyrektywa wchodzi w życie 1. stycznia 2023 roku. Państwa członkowskie UE muszą dokonać transpozycji tejże dyrektywy do prawa krajowego do 31. grudnia 2022 roku. Pierwsze sprawozdanie wynikające z DAC7 będzie miało miejsce 31. stycznia 2024 roku i dotyczyć będzie danych z 2023 roku. Każde państwo członkowskie podaje metodę, jaką należy składać sprawozdania. Wszystkie rynki handlowe objęte obowiązkiem sprawozdawczym będą raportować tylko jednemu państwu członkowskiemu. Państwo to będzie dzielić się informacjami z innymi krajami w UE, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Kary dla operatorów rynków handlowych za brak sprawozdawczości wynikającej z DAC7

Operatorzy rynków handlowych mogą zostać ukarani, jeśli informacje wymagane przez DAC7 nie zostaną zgłoszone. Musisz zebrać wymagane informacje od swoich świadczeniodawców i złożyć z nich sprawozdanie do określonego terminu – 31. stycznia – następującego po roku sprawozdawczym.

Jeśli twoi świadczeniodawcy nie dostarczą ci informacji na czas, jesteś zobligowany do wysłania im dwóch przypomnień. Jeśli upłynie 60 dni, a ty nadal nie otrzymasz informacji, musisz zamknąć konto świadczeniodawcy.

Co czeka operatorów rynków handlowych uwzględniając DAC7

DAC7 wymusza na operatorach zbieranie dodatkowych informacji i składanie sprawozdań poczynając od 2023 roku. 

Jeśli dyrektywa dotyczy Twojej działałności, dokonaj przeglądu informacji, które zbierasz od swoich sprzedawców – jest całkowicie możliwe, że Ty lub Twój dostawca usług płatniczych już zbierają niektóre lub nawet wszystkie z wymaganych informacji. Jeśli nie, wprowadź stosowne zmiany w zbieraniu informacji i w razie potrzeby poproś o dane od poprzednich świadczeniodawców. Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę RODO w twojej polityce prywatności oraz odpowiedni sposób zarządzania i przechowywania danych. 

W celu uzyskania większej ilości informacji i odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące dyrektywy, prosimy o kontakt z naszą kancelarią

Lista rzeczy do zrobienia zanim DAC7 wejdzie w życie
Sprawdź, czy działalność twojego rynku handlowego jest zawarta w DAC7.
Dowiedz się, jakie dane twój rynek i dostawca usług płatniczych już zbierają.
Jeśli to konieczne, dostosuj gromadzenie danych swoich świadczeniodawców, aby zbierać informacje wymagane przez DAC7. 
Uaktualnij swoją politykę prywatności, aby mieć pewność, że proces gromadzenia danych jest w zgodzie z RODO.
Skontaktuj się ze swoim obecnymi świadczeniodawcami, aby uzyskać brakujące informacje, które masz w obowiązku raportować.
Wprowadź wiadomości e-mail z przypomnieniem dla świadczeniodawców, którzy nie dostarczyli wymaganych informacji.
Sprawdź krajowy proces sprawozdawczy wynikający z DAC7, aby mieć pewność, że dostarczysz zebrane dane w wymaganym formacie.

Wnioski 

Platformy cyfrowe są wciąż relatywnie nową formą biznesu, a przepisy prawne zmieniają się, aby chronić sprawiedliwe opodatkowanie i przejrzystość podatkową. Platformy te już dysponują ogromną sekcją rynków takich jak podróże, środki transportu i usługi osobiste. 

W 2019 roku Unia Europejska wprowadziła silne uwierzytelnianie klienta (Strong Customer Authentication – SCA) w płatnościach dokonywanych online, które to miało swój wpływ na rynki handlowe. Podobnie, DAC7 rozszerza obowiązki sprawozdawczości podatkowej na wszystkie rynki handlowe, które mają sprzedawców w Unii Europejskiej. Operatorzy rynków handlowych raportują dane sprzedawców jednemu państwu członkowskiemu UE.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

 • tel.: +48 534 312 775,
 • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
 • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Adrian Stochmal

Doradca podatkowy (numer wpisu 14817), agent celny (numer wpisu 017886), doktorant na wydziale nauk prawnych, współpracownik spółki doradztwa podatkowego Magistri Tributorum sp. z o.o., właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO, partner w agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT, autor serii książek pt.: "Zrozumieć Estoński CIT", członek zarządu w spółce z branży energetycznej, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego. Uczestnik projektu “Dialog z biznesem” prowadzonego przez Ministerstwo Finansów w kontekście CIT Estoński na etapie wdrażania i konsultacji ryczałtu od dochodów spółek. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Autor blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Trener w zakresie prawa podatkowego, celnego i rachunkowości.

56 comments

 1. Pięknie pięknie, tylko gdzie polskie prawo odnośnie DAC-7? Już nastał 2023. Ktoś? coś?

  1. Na ten moment nie ma nawet projektu ustawy implementującego do polskiego porządku prawnego założeń dyrektywy DAC7.
   Dyrektywa jest aktem ustawodawczym wyznaczającym cel, który muszą osiągnąć wszystkie państwa UE. Sposób jego osiągnięcia określają jednak poszczególne kraje za pośrednictwem swoich własnych aktów prawnych. Zgodnie z orzecznictwem TSUE, w przypadku gdy przepisy dyrektywy zostały wdrożone nieprawidłowo albo następuje opóźnienie, to mogą być bezpośrednio skuteczne, o ile ma to służyć ochronie obywateli w relacji do państwa członkowskiego, a przepisy te są wystarczająco precyzyjne i bezwarunkowe by mogły być bezpośrednio stosowane. Nie jest więc dopuszczalne by Państwo nakładało na obywateli obowiązki w związku z niewdrożonymi przepisami dyrektywy do krajowego porządku prawnego.

    1. Obecnie projekt ustawy jest analizowany przez Komitet do Spraw Europejskich, jednak ostatnia aktualizacja miała miejsce 18 maja 2023 roku. Co to oznacza? W skrócie to, że nadal nie jest znana data wejścia w życie Dyrektywy, ani to, jaka będzie ostateczna treść dokumentu.

  2. Co w sytuacji gdyby ustawa nie weszła w życie w tym roku? Czy jest na to duża szansa w związku z aferą wizową i zbliżającymi się wyborami?

 2. Czyli wszystko po staremu?
  Dalej można handlować bez obaw, że olxy czy vintedy złożą sprawozdanie za 2023rok?

  1. Pani Jolanto, proszę dać nam chwile – jesteśmy w trakcie wyjaśniania tej materii. Na dniach pojawi się post zawierający odpowiedz na Pani pytanie.

    1. Wiem Pani Jolanto, że czas mija, ale nie możemy odpowiedzieć nie będąc bliscy pewności – temat jest bardzo gorący w całej Polsce. Próbujemy analizować to wielowątkowo. Sam fakt, że na ten moment nie ma oficjalnie projektu ustawy nie zmienia faktu, że jutro możemy się obudzić w stanie, w którym przepisy będą uchwalone ze skutkiem retrospektywnym. Dobra analiza skutków braku implementacji jest czasochłonna – pracujemy nad tym.

     1. Tak – numer projektu: UC136 i jest kilka ciekawostek z nim związanych. Np.: Planowany termin przyjęcia projektu przez RM: IV kwartał 2022 r.. Ciekawe jak tego dokonają.

   1. Witam. Z założenia raczej nie powinno być problemu aby portale zbierały i przekazywały dane. Ciekawe jak będą zachowywały się urzędy skarbowe. Moja mama zmarła i sprzedaje zarówno swoje rzeczy jak i po niej na portalach typu vinted i olx. Jeden dom do opróżnienia – sprzęt AGD i masę innych rzeczy. Sprzedaję sporo a pieniądze raczej przeznaczam na zakup nowych dla swojej rodziny. Fakt jest taki, że dla mnie raczej nie będzie problemem przekroczenie kwoty 800 zł w skali miesiąca. 2 pary butów z około 200 par jakie posiadam, kilka ciuchów, jakaś porcelana może zdecyduje się sprzedać obraz i wózek po dziecku (kwota zakupu 8400 złotych – sprzedaż za 4000 złotych) w takim razie mam składać jakieś deklaracje podatkowe i płacić podatki po raz kolejny od tych przedmiotów często sprzedawanych poniżej kwot zakupu. To jedyne miejsca gdzie można sprzedać niepotrzebne już rzeczy. Lombard raczej tyle nie zapłaci. Dla informacji pracuje i pracodawca odprowadza już za mnie ponad 2000 złotych podatku co miesiąc.

    1. Pani Magdo, sam fakt zbierania danych nie oznacza od razu problemów karno skarbowych. W Pani sytuacji ciężko jest wskazać przesłanki obligatoryjne do uznania, ze prowadzi Pani działalność gospodarcza w tym przedmiocie. Niemniej jednak, obiektywnie, jest Pani w procencie osób, które przekraczają progi a nie są w szarej strefie. Limit 2000 euro koreluje w pewnym stopniu z limitem na działalność nierejestrowaną.

   2. Dziękuję za informację. Bardzo ciekawy temat. Bardzo proszę o wzmiankę jeżeli będzie wiadomo coś więcej. Pozdrawiam

  2. Czy olx bedzie mógł przekazać dane do US o transakcjach sprzed wejścia ustawy? Jesli sprzedający zrealizuje wiele transakcji (powyżej limitu) np przez 1.kwartał 2023r a po wejściu ustawy np w maju nie zrealizuje żadnej to czy w tym wypadku olx przekaże zebrane dane juz od 01stycznia czy nie przekaże w ogóle bo po wejściu ustawy sprzedający nie zrealizował już żadnej transakcji?
   Pozdrawiam.

   1. Zakładamy, że zasadniczo nie – ponieważ OLX nie ma na ten moment podstawy prawnej do gromadzenia tych danych. Natomiast jeśli i tak je gromadzi zgodnie z regulaminem to raczej nie wynika z niego, że mogą być w ten sposób wykorzystane – teoretycznie.

    1. A jak to jest w przypadku vinted ? Ono działa na terenie kilku krajów. Czy obowiązywać je będą terminy przyjęcia ustaw w Polsce i czy gromadzone dane zostaną udostępnione od początku roku jeżeli ustawa wejdzie w życie np. w marcu ?

 3. A co w przypadku gdy sprzedawca w okresie sprawozdawczym 12 m-c, wykazuje więcej niż 30 sprzedaży , np. 150 sprzedaży za które suma opłaty nie przekracza 2000 euro ?

  1. Zapisy Dyrektywy stawiają te warunku w taki sposób, że wyłączone z raportowania będą podmioty, które nie dokonały 30 sprzedaży, pod warunkiem, że suma tych sprzedaży nie przekroczyła równowartości 2000 euro. Reasumując, 150 sprzedaży nie zależnie o jakiej wartości będzie podlegać obowiązkowi raportowania.

  1. Niestety nie, nie ma tez jej projektu – pracujemy nad odpowiedzią na pytanie na co mogą sobie pozwolić podmioty zbierające dane wynikające z dyrektywy DAC7 i czy obecnie nie jest to niezgodne z obowiązującym prawem.

 4. Czy olx zgłosi transakcje z całego roku 2023 czy dopiero te po wejściu nowego prawa? Przykład: w styczniu I w lutym zrealizuje ponad 30 transakcji a od marca (załóżmy że ustawa wejdzie w życie w marcu) nie zrealizuję już żadnej. Czy olx zgłosi te transakcje sprzed wejścia ustawy
  Pozdrawiam.

  1. Niestety nasz system prawny nie jest w ostatnich czasach racjonalny – do momentu zaimplementowania przepisów dyrektywy nie da się na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Oczekujemy jednak, ze przepisy nie beda działały wstecz.

 5. Czy limit 30 transakcji dotyczy jednej platformy czy jednego rachunku bankowego? Np. można sprzedać 29 transakcji na allegro, 29 na olx, 29 na vinted itd a kasa na jedno konto bankowe i wtedy US ma podgląd o większej liczbie transakcji?

  1. Limity obowiązują operatora, jeśli ten widzi, że za pośrednictwem jego platformy dany usługodawca nie przekroczył 30 transakcji lub limitu 2000 euro to nie powinien raportować tego podmiotu.

  1. Pani Ewo, nie ma żadnej podstawy prawnej by transakcje z 2022 roku były raportowane. Dyrektywa DAC7 weszła w życie w UE od 1 stycznia 2023r.

 6. Witam.
  Czy możliwe jest aby platforma sprzedażowa typu olx czy vinted zgłaszała sprzedających do organów podatkowych bez wcześniejszego poinformowania? Obecnie wiedza użytkowników w temacie przygotowywania ustawy o obowiązku raportowania ich jest znikoma, obstawiam że max 5% użytkowników ma pojęcie ze w ogóle jest w planie wdrożenie tego w tym roku. Czy może być legalne zgłoszenie przez platformę transakcji sprzed wejścia polskiej wersji ustawy? Oczywistym jest ze gdy ustawa wejdzie w życie to platformy poinformują o tym użytkowników i wtedy 95% z nich usunie konta z powyższych platform nie chcąc mieć problemów z urzędem skarbowym. Natomiast pytanie czy możliwe jest ze platformy te zgłoszą transakcje nie po wejściu ustawy lecz z całego roku 2023 czyli od momentu kiedy prawie nikt nie miał pojęcia ze jego transakcję są objęte takim ryzykiem? Czy to jest realne? Będę wdzięczny za odpowiedź.
  Pozdrawiam
  Piotr

  1. Panie Piotrze – nikt nie informuje Pana, że Pana dane są stale przetwarzane w bazach danych organów podatkowych, być może nawet w tej chwili. Dyrektywa UE pomimo braku implementacji do krajowego systemu pranego w sytuacji gdy jej zapisy są jasne daje możliwość skutecznego powołania się obywatelowi na jej treść – nie mogą jednak być dla nich “szkodliwe”. Nie sądzę by raportowaniu podlegały dane sprzed implementacji w PL – spowoduje to sporo pozwów cywilnych za bezprawne przekazanie danych, pamiętać trzeba, że podmiotem oskarżonym będzie niemałych rozmiarów korporacja. Czy jest możliwe, że platformy zgłoszą transakcje z całego roku? tak, jest taka możliwość, ale będzie to mało prawdopodobne.

 7. Dzień dobry, i co dalej z ustawą? miała wejść w życie, ale jak widzę zgłaszanie uwag nadal trwa… wiadomo na kiedy przesunięto wejście w życie ustawy?

 8. Dzień dobry. Panie Adrianie – jest jakaś szansa na przybliżenie tematu na obecnym etapie? Jest ta ustawa czy je nie ma? Czy portale już zbierają dane?

  1. Ewidentnie polski prawodawca nie ma czasu zająć się tym projektem – ustawa miała wejść w życie 1 maja, w obecnym jej brzmieniu jest to 1 września 2023r r.. Nie zmienia to konkluzji, że pierwsze raportowania mają być w roku 2024. Nie widzę możliwości raportowania danych sprzed wejścia w życie ustawy w PL. I tak, jest możliwość, że w raporcie znajda się dane od 1 września do 31 grudnia 2023r.
   Niestety ostatnio nastały czasy, kiedy najbardziej zdziwionymi osobami w kraju są prawnicy.
   Jednocześnie przepraszam za brak odpowiedzi ale temat jest niestabilny i cały czas czekamy na coś, co pozwoli odpowiadać zgodnie z rzeczywistością.

 9. Panie Adrianie
  Jeśli sprzedaję jako obywatel polski na ebay.de, to niemiecki ebay zaraportuje mnie po przekroczeniu limitu sprzedaży 2000 EUR w roku 2023 do polskiego US (czy niemieckiego)? jeśli do polskiego to czy też ważna jest data 1 września (jeśli ustawa wtedy wejdzie w życie)? tzn. czy polski US będzie mógł podjąć stosowne decyzje podatkowe?

  1. Ciekawe pytanie,
   przepisy prawa obowiązują na terenie ich ustanowienia. Niemieckie organy będą raportować sprzedaż, która odbyła się na terenie DE. Oczywiście istnieją systemy stałej wymiany informacji pomiędzy organami podatkowymi różnych krajów – czy to spontanicznymi czy na wniosek. Prędzej poszedł bym w stronę pytania, czy Pana działalność na terenie DE, okiem aparatu DE, nie wymaga rozliczenia lub rejestracji np. do VAT DE.
   Nie wiem na jakich warunkach i jak ma wyglądać wymiana danych pomiędzy krajami. Zakładam jednak, że do niej dojdzie ponieważ DAC7 jest wymysłem na poziomie prawa UE.

 10. całe zamieszanie wokół tego DAC7 związane jest z niewiedzą (nawet “specjalistów”). przykładem jest problem 30 przedmiotów i 2000 Euro.
  dla uspokojenia długoletnich sprzedawców (drugi akapit):

  The reporting period is a calendar year. The first reporting deadline is January 31, 2024, one month after the end of the first reporting period. The data collected up to that date, i.e. the identity information of the sellers and their sales data, must be reported to the national tax authorities.

  For sellers already registered on the platform before DAC7 entered into force, the platforms have been given additional time to carry out the first seller due diligence information collection. The identification of old sellers must be completed by 31 December 2024 and the data must be reported one month later, 31 January 2025.

  After these deadlines, data collection and its validation will continue in an annual cycle – platforms identify their new vendors, collect the required data and report it to local tax authorities. Tax authorities exchange their information with other Member States’ tax authorities. Responsibility for the reporting and the accuracy of the reported information is always on the platform, but data collection, its verification and reporting can be outsourced to a third party.

  1. No ale co tu uspokaja? Nie zaraportują cię za 2013 rok w tym to zaraportują w przyszłym. Efekt ten sam tylko odsetki wieksze…

 11. Witam, czy jest w ogóle szansa na to, że faktycznie ustawa wejdzie w życie 1.09? prace nad projektem trwają… wiadomo coś?

  1. Projekt ustawy z 17 kwietnia zakłada wejście ustawy w życie z dniem 1 września, na ten moment nie zostało to skorygowane więc w państwie o stabilnym systemie prawnym można by być relatywnie pewnym, że z wskazaną datą przepisy nabiorą mocy prawnej. Obserwując prace nad tą implementacją od początku ciężko było się połapać jakie są intencje prawodawcy, czemu nie weszła w terminie przewidzianym dyrektywą.

 12. Najdziwniejsze jest to, że bez względu na datę wprowadzenia ustawy i tak ma dotyczyć całego roku 2023. Jak to możliwe …?

  1. Zasada lex retro non agit – niedziałania prawa wstecz, nie jest u nas szczególnie pilnowana. Poczekajmy do 1 września – kilka razy już przesuwałem granice absurdu w kwestii tej implementacji twierdząc, że czegoś nie mogą zrobić.

 13. Panie Adrianie, 1 września dawno za nami… ustawy nadal nie ma …. mamy bazować na projekcie czy samej dyrektywie ? jak tu postępować by nie narazić się na ew. sankcje?

 14. Panie Adrianie, ustawy jak nie było, tak nie ma. Mamy przed sobą utworzenie rzadu, które się wydłuża.
  Co w sytuacji, kiedy Polska ustawy w tym roku nie przyjmie? Czy jeśli sprzedaje na amerykańskiej platformie, z europejska siedziba w Irlandii, to czy platforma ma prawo mój raport przekazać do Irlandii?

 15. Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie vintet. Przekroczyłam limit 30 transakcji natomiast nie przekroczyłam kwoty 2000tys Euro, mam do uzupełnienia jeszcze DAC7( mam to zrobić do końca roku) jeśli usunę konto i nie uzupełnię DAC7 to mimo tego wyślą raport do Urzędu skarbowego?

  1. Pani Anno,
   ponieważ nie ma implementacji dyrektywy na grunt polskich przepisów nie da się odpowiedzieć na Pani pytanie. Nie zakładam jednak by skuteczne mogło być raportowanie wsteczne. Vinted zakłada pewnie raportowanie od roku 2024 – skoro do tej daty prosi o uzupełnienie danych. Bez uzupełnienia nie będzie miał jakich danych zaraportować

    1. Niestety nie – chociaż nie powiedziane, że to źle. Sporo się dzieje ostatnio u prawodawcy. Prace nad wdrożeniem nie ruszyły od kilku miesięcy. Trzeba temat monitorować.

     1. Ciekawe czy jak nie wdrożą ustawy do końca stycznia, to czy platformy będą mogły składać raporty z datą wsteczną? Co Pan o tym sądzi?

 16. Panie Adrianie. Sprzedałem 17 butelek perfum vintage na ebay.de … wiadomo – perfumy są towarem z natury drogim a już te unikalne jakie kolekcjonuje szczególnie, więc ,limit 2 tyś euro wykorzystałem szybko. Perfumy te mam znacznie powyżej pół roku , lecz tylko kilka z nich mam udokumentowane jako kupione dawno temu. Jak to jest z tą dyrektywą DAC7 … jestem sprzedawcą mającym konto od niemal 15 lat i w sumie dopiero w tym roku postanowiłem przewietrzyć kolekcję. .. rozumiem ,ze lepiej cały ten obrót wrzucić dla świętego spokoju w PIT rubryka dochody inne by potem nikt mnie nie ścigał ? na zasadzie to co mi finalnie po odjęciu prowizji wpłynęło na konto – wrzucam w pit jako dochód. No chyba ,ze w koszty wrzuce też te perfumy które umiem udowodnić ich posiadanie i cene zakupu sprzed lat…

 17. Z nowych informacji wynika, że przepis w Polsce ma obowiązywać od lipca 2024, ale raportowanie za cały 2023 r.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *