CIT estoński a zakup obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego

Like Don't move Unlike
 
8

1. Zagadnienie

Czy za wydatek podlegający opodatkowaniu z tytułu ukrytych zysków, o których mowa w art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o CIT, należy uznać koszty poniesione przez spółkę objętą CIT estońskim dotyczące zakupu obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC)?

Uwaga! Istnieje taki obowiązek – zgodnie z poglądem wyrażonym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14 grudnia 2022 r. znak 0111-KDIB1-1.4010.696.2022.1.AND.

2. Opis stanu faktycznego i stanowisko spółki 

„Wnioskodawca w związku z posiadaniem pojazdów samochodowych ponosi także obligatoryjne wydatki wymagane przepisami ustawy. Do wydatków takich przedsiębiorca musi zaliczyć zakup obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC). W przypadku opodatkowania “klasycznym CIT”, gdzie zastosowanie mają przepisy ustawy o CIT, za wyjątkiem rozdziału 6b, ustawodawca daje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w całości wartość ubezpieczeń jeżeli nie są one ustalane od wartości pojazdu (art. 16 ust. 1 pkt 49). Należy do nich obowiązkowe ubezpieczenie OC. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu obowiązuje niezależnie od sposobu wykorzystania pojazdów. Oznacza to możliwość także zaliczenia do kosztów podatkowych polisy od samochodu wykorzystywanego nie tylko do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z obligatoryjnym ubezpieczeniem komunikacyjnym od odpowiedzialności cywilnej nie powinny być opodatkowane ryczałtem od dochodów spółek. Wnioskodawca ponosi je z uwagi na ich konieczność, która wynika z przepisu z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Tym samym z uwagi na przymusowość ich poniesienia nie powinny pozostać opodatkowane. W ocenie Wnioskodawcy, każde inne elementy polisy za wyjątkiem OC podlegają opodatkowaniu zgodnie z treścią art. 28m ust. 4 ustawy o CIT. W ocenie Wnioskodawcy, na podstawie przepisów ustawy oraz stanu faktycznego, wydatek związany z obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym od odpowiedzialności cywilnej nie podlega opodatkowaniu. Spółka powinna opodatkować tylko wydatki związane z innymi elementami polisy, takimi jak np. NNW, AC, GAP itd., które nie są wymagane przepisami prawa.” 

3. Z uzasadnienia interpretacji indywidualnej   

„Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o CIT, dochód z tytułu ukrytych zysków stanowi 50% wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z użytkowaniem składników majątku, które nie są wykorzystywane przez tego podatnika wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.”

Zatem zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

„Wydatkami związanymi z używaniem samochodu osobowego są wszelkie wydatki związane z wykorzystaniem samochodu, w tym również składki na ubezpieczenie takiego samochodu, są one bowiem niewątpliwie związane z tym składnikiem majątku, nawet jeśli mają charakter obowiązkowy. Gdyby bowiem Wnioskodawca nie użytkował składników majątku, nie poniósłby również powyższych kosztów. Zatem 50% tych wydatków, w przypadku wykorzystywania pojazdu na tzw. cele mieszane, stanowi ukryte zyski i podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.”

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *