Przychody z odsetek od lokat bankowych a warunki brzegowe estońskiego CIT

Like Don't move Unlike
 
4

Dochody z odsetek bankowych, lokat bankowych w okresie pomiędzy zbyciem jednej nieruchomości, a zakończeniem inwestycji i uzyskaniem dochodów z tytułu świadczenia usług w zakresie wynajmu i dzierżawy nowej wybudowanej inwestycji w okresie opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania na zasadach ryczałtu nawet jeżeli w roku podatkowym nie uzyska innych dochodów niż odsetki bankowe z lokat – tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28 października 2022 r. znak 0111-KDIB1-2.4010.543.2022.1.MZA.

Prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej i lokowanie wolnych środków finansowych w okresie realizacji inwestycji nie powinno być uznane za uzyskiwanie dochodów z odsetek i innych pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek. Osiąganie dochodów z odsetek bankowych w wysokości wyższej niż 50% przychodów z działalności liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług w roku podatkowym nie spowoduje utraty możliwości rozliczania się na zasadach podatku ryczałtowego od dochodów spółek.

Użyte w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o CIT sformułowanie odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek nie mieszą się w tym wyłączeniu odsetki od lokat bankowych, gdyż racjonalny ustawodawca wskazał, że w tym przypadku chodzi tylko i wyłącznie o uzyskane odsetki i pożytki od pożyczek. Zastosowana koniunkcja w tym wyrażeniu z zastosowaniem spójnika “i” oznacza, że odsetki odnoszą się do pożyczek, a zatem nie dotyczy to odsetek od lokat bankowych.

Lokata bankowa to rodzaj umowy z bankiem, na podstawie której klient powierza bankowi określoną kwotę pieniędzy na umówiony czas po upływie okresu umowy bank zwraca pieniądze powiększone o wysokość odsetek. Natomiast pożyczka jest umową, przez którą dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Najważniejszym stwierdzeniem jest więc, że nie można utożsamiać lokaty bankowej z pożyczką. Gdyby zatem, racjonalny ustawodawca chciał wyłączyć z kręgu podatników estońskiego CIT podmioty uzyskujące przychody z tytułu odsetek od lokat bankowych to wyraźnie by to wyartykułował w art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT lub też po prostu wskazał, że wyłączenie to dotyczy to pomiotów, które uzyskują przychody tylko z odsetek.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Adrian Stochmal

Doradca podatkowy (numer wpisu 14817), agent celny (numer wpisu 017886), doktorant na wydziale nauk prawnych, współpracownik spółki doradztwa podatkowego Magistri Tributorum sp. z o.o., właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO, partner w agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT, autor serii książek pt.: "Zrozumieć Estoński CIT", członek zarządu w spółce z branży energetycznej, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego. Uczestnik projektu “Dialog z biznesem” prowadzonego przez Ministerstwo Finansów w kontekście CIT Estoński na etapie wdrażania i konsultacji ryczałtu od dochodów spółek. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Autor blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Trener w zakresie prawa podatkowego, celnego i rachunkowości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *