Złożenie deklaracji CIT-8E z konta pełnomocnika w e-Urzędzie Skarbowym

Ministerstwo Finansów ogłosiło w dniu 18 marca 2024 r. na platformie X informację skierowaną do pełnomocników, zgodnie z którą nie będą oni już musieli mieć certyfikatu kwalifikowanego, żeby złożyć ze swojego konta w e-Urzędzie Skarbowym deklaracje dla podmiotu (spółki), którego są pełnomocnikami, przy czym udostępnione wzory deklaracji CIT dotyczą także deklaracji CIT-8E.   

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ZAW-RD

W dniu 30 stycznia 2024 r. Minister Finansów ogłosił interpretację ogólną numer DD8.8203.1.2023 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie składania zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Interpretacja ogólna dotyczy prawidłowych zasad składania organom podatkowym zawiadomienia ZAW-RD o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (czyli…

Mikrorachunek podatkowy oraz jego nowe funkcje od dnia 1 stycznia 2024 r.

Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek bankowy przypisany konkretnemu podatnikowi, używany do dokonywania płatności podatkowych. Jest to rozwiązanie wprowadzone w wielu krajach, w tym w Polsce, celem uproszczenia i usprawnienia systemu płatności podatkowych. Wprowadzenie scentralizowanej obsługi należności poprzez mikrorachunek podatkowy to znaczący krok w kierunku uproszczenia i efektywności systemu podatkowego w Polsce. Ta inicjatywa ma na…

Istotny wyrok NSA w zakresie podatku od nieruchomości naliczanego od najmu na cele mieszkaniowe

Wyrokiem z dnia 12 lipca 2023 r., sygn. akt III FSK 250/23 Naczelny Sąd Administracyjny, orzekł że: „Za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej nie będą mogły być uznane natomiast te części budynku mieszkalnego, które są wykorzystywane (zajęte) na cele mieszkalne, przez co należy rozumieć trwałe zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkaniowych posiadacza lokalu, nawet wówczas, gdy ich…

Przywrócenie uchybionego terminu a Poczta Polska 

Polecam uwadze prawomocne postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2023 r., sygn. akt III OZ 235/23 w przedmiocie przywrócenia uchybionego terminu w postępowaniu sądowoadministracyjnym.  Naczelny Sąd Administracyjny podjął rozstrzygnięcie, które może wpłynąć na przyszłe postępowania sądowe. Postanowienie dotyczy sprawy, w której spornym był brak złożenia przez skarżącą wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w…