Ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej dla podmiotów prywatnych oraz podmiotów publicznych.

Like Don't move Unlike
 
4

CENY PRĄDU W 2023 R.

W dniu 4 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243, dalej: OgrWysCenEnergU).

Najprościej rzecz ujmując, akt ten ma na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej dla podmiotów prywatnych oraz podmiotów publicznych.

Niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. stosowane będą w rozliczeniach maksymalne ceny energii elektrycznej, które zostały zdefiniowane w art. 2 OgrWysCenEnergU:

  • 693 zł/MWh – dla gospodarstw domowych;

Cena maksymalna będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznego limitu zużycia:

  • 2 MWh – dla gospodarstw domowych;
  • 2,6 MWh – dla rodzin z osobą niepełnosprawną;
  • 3 MWh – dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników;
  • 785 zł/MWh – dla odbiorców użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało komunikat, iż zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej. Ażeby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej (szkoły, żłobki i kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, szpitale, przychodnie, ochotnicze straże pożarne, kościoły i inne związki wyznaniowe, placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne, noclegownie i ogrzewalnie, itp.), w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 r., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

W przypadku gospodarstw domowych to sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy. Zatem, aby móc skorzystać z cen maksymalnych po przekroczeniu przyznanego limitu zużycia energii elektrycznej – mechanizm cen maksymalnych zostanie zastosowany wobec nich automatycznie, nie muszą składać oświadczenia.

Jednakże, gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia do 30 czerwca 2023 r. Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy w gospodarstwach domowych znajdą u swoich sprzedawców energii.

Podsumowując, celem ustawy jest ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. Niniejsza ustawa przewiduje rekompensaty dla sprzedawców energii elektrycznej oraz wprowadza limity dotyczące zużycia prądu dla poszczególnych grup społecznych.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Magdalena Skonieczny

Agent celny (numer wpisu 19276), absolwentka studiów magisterskich na wydziale finansów i ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w przedmiocie prawo gospodarcze i handlowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w komórce odpowiedzialnej za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. Autorka blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Specjalizuje się w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych (Ordynacja podatkowa, KPA) zarówno przed pierwszą, jak i drugą instancją.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *