Ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej dla podmiotów prywatnych oraz podmiotów publicznych.

Like Don't move Unlike
 
4

CENY PRĄDU W 2023 R.

W dniu 4 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243, dalej: OgrWysCenEnergU).

Najprościej rzecz ujmując, akt ten ma na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej dla podmiotów prywatnych oraz podmiotów publicznych.

Niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. stosowane będą w rozliczeniach maksymalne ceny energii elektrycznej, które zostały zdefiniowane w art. 2 OgrWysCenEnergU:

  • 693 zł/MWh – dla gospodarstw domowych;

Cena maksymalna będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznego limitu zużycia:

  • 2 MWh – dla gospodarstw domowych;
  • 2,6 MWh – dla rodzin z osobą niepełnosprawną;
  • 3 MWh – dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników;
  • 785 zł/MWh – dla odbiorców użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało komunikat, iż zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej. Ażeby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej (szkoły, żłobki i kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, szpitale, przychodnie, ochotnicze straże pożarne, kościoły i inne związki wyznaniowe, placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne, noclegownie i ogrzewalnie, itp.), w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 r., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

W przypadku gospodarstw domowych to sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy. Zatem, aby móc skorzystać z cen maksymalnych po przekroczeniu przyznanego limitu zużycia energii elektrycznej – mechanizm cen maksymalnych zostanie zastosowany wobec nich automatycznie, nie muszą składać oświadczenia.

Jednakże, gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia do 30 czerwca 2023 r. Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy w gospodarstwach domowych znajdą u swoich sprzedawców energii.

Podsumowując, celem ustawy jest ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. Niniejsza ustawa przewiduje rekompensaty dla sprzedawców energii elektrycznej oraz wprowadza limity dotyczące zużycia prądu dla poszczególnych grup społecznych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty IPSO FACTO prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@ipsofacto.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Magdalena Skonieczny

Agent celny (numer wpisu 19276), absolwentka studiów magisterskich na wydziale finansów i ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w przedmiocie prawo gospodarcze i handlowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w komórce odpowiedzialnej za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. Autorka blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Specjalizuje się w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych (Ordynacja podatkowa, KPA) zarówno przed pierwszą, jak i drugą instancją.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *