Działalność nierejestrowana a VAT

Like Don't move Unlike
 
1

Wprowadzenie

Działalność nierejestrowana to popularna forma prowadzenia drobnej działalności zarobkowej przez osoby fizyczne w Polsce, która nie wymaga rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jednym z kluczowych aspektów, który często budzi wątpliwości wśród osób prowadzących taką działalność, jest kwestia podatku od towarów i usług (VAT). W tym artykule szczegółowo omówimy, jak przepisy dotyczące VAT wpływają na działalność nierejestrowaną, kiedy możliwe jest korzystanie ze zwolnienia z VAT oraz jakie są obowiązki podatników w tym zakresie.

Zwolnienie z VAT dla Działalności Nierejestrowanej

Podatnicy prowadzący działalność nierejestrowaną często korzystają ze zwolnienia z VAT. Zwolnienie to dotyczy podatników, których sprzedaż w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 200 tys. zł. Dla nowych przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność w trakcie roku podatkowego, zwolnienie z VAT przysługuje proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności, pod warunkiem że przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy limitu 200 tys. zł.

Wyjątki od Zwolnienia z VAT

Mimo że zwolnienie z VAT jest korzystne dla wielu osób prowadzących działalność nierejestrowaną, istnieją pewne wyjątki, w których podatnik nie może skorzystać z tego zwolnienia. Dotyczy to sytuacji, w których podatnik sprzedaje określone towary lub świadczy określone usługi. Poniżej przedstawiamy szczegółową listę takich przypadków:

 • Sprzedaż określonych towarów:
  • Towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o VAT, takie jak metale szlachetne, złom z nich, wyroby jubilerskie.
  • Towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych oraz samochodów osobowych innych niż nowe, które zaliczane są do środków trwałych podlegających amortyzacji.
  • Budynki, budowle lub ich części w niektórych przypadkach.
  • Tereny budowlane.
  • Nowe środki transportu.
 • Sprzedaż przez internet następujących towarów:
  • Preparaty kosmetyczne i toaletowe.
  • Komputery, wyroby elektroniczne i optyczne.
  • Urządzenia elektryczne i sprzęt gospodarstwa domowego.
  • Maszyny i urządzenia niesklasyfikowane gdzie indziej.
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna części do pojazdów samochodowych oraz motocykli.
 • Świadczenie określonych usług:
  • Usługi prawnicze.
  • Usługi w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego).
  • Usługi jubilerskie.
  • Usługi ściągania długów, w tym factoringu.
 • Brak siedziby działalności gospodarczej w Polsce.

Obowiązki Podatnika VAT

Jeśli działalność nierejestrowana obejmuje towary lub usługi wymienione powyżej, podatnik musi zarejestrować się jako czynny podatnik VAT niezależnie od wartości sprzedaży. Poniżej przedstawiamy kluczowe obowiązki podatnika VAT:

 • Rejestracja:
  • Podatnik musi złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R w urzędzie skarbowym przed dokonaniem pierwszej sprzedaży towarów lub usług podlegających VAT.
  • W wyniku rejestracji podatnik otrzymuje numer NIP, który jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej VAT.
 • Prowadzenie rejestrów:
  • Podatnik jest zobowiązany do prowadzenia rejestru sprzedaży oraz rejestru zakupów VAT. Rejestry te muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i umożliwiać prawidłowe rozliczanie podatku VAT.
 • Fakturowanie:
  • Każda transakcja sprzedaży towarów lub usług podlegających VAT musi być udokumentowana fakturą VAT. Faktury muszą zawierać wszystkie wymagane prawem informacje, takie jak dane sprzedawcy i nabywcy, datę sprzedaży, opis towarów lub usług, stawkę VAT oraz kwotę podatku.
 • Deklaracje VAT:
  • Podatnik musi składać miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT-7 lub VAT-7K (w zależności od wybranego sposobu rozliczania). Deklaracje te zawierają informacje o dokonanej sprzedaży oraz naliczonym i odliczonym podatku VAT.
  • Dodatkowo podatnik musi składać pliki JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT), które są szczegółowymi ewidencjami VAT przekazywanymi do urzędu skarbowego w formie elektronicznej.
 • Płatności VAT:
  • Podatnik musi terminowo wpłacać należny podatek VAT do urzędu skarbowego. Terminy płatności są zgodne z terminami składania deklaracji VAT.

Praktyczne Przykłady

Aby lepiej zrozumieć, jak działalność nierejestrowana i VAT funkcjonują w praktyce, warto przyjrzeć się kilku przykładom:

 • Przykład 1: Sprzedaż rękodzieła:
  • Pani Maria prowadzi działalność nierejestrowaną, sprzedając ręcznie robione ozdoby na lokalnych targach i przez internet. Jej roczny przychód nie przekracza 200 tys. zł, a sprzedawane przez nią towary nie są objęte wyjątkiem od zwolnienia z VAT. W związku z tym Pani Maria korzysta ze zwolnienia z VAT i nie musi rejestrować się jako podatnik VAT.
 • Przykład 2: Usługi prawnicze:
  • Pan Jan prowadzi działalność nierejestrowaną, świadcząc usługi prawnicze. Mimo że jego roczny przychód nie przekracza 200 tys. zł, usługi prawnicze są wyłączone ze zwolnienia z VAT. W związku z tym Pan Jan musi zarejestrować się jako czynny podatnik VAT, prowadzić rejestry sprzedaży i zakupów oraz składać deklaracje VAT.

Podsumowanie

Działalność nierejestrowana może być korzystną formą prowadzenia działalności zarobkowej dla wielu osób, jednakże ważne jest zrozumienie, jak przepisy dotyczące VAT wpływają na jej funkcjonowanie. Zwolnienie z VAT dla działalności nierejestrowanej jest dostępne dla podatników, których roczny przychód nie przekracza 200 tys. zł, pod warunkiem że nie sprzedają oni określonych towarów lub nie świadczą określonych usług. W przypadku sprzedaży takich towarów lub świadczenia takich usług, konieczna jest rejestracja jako czynny podatnik VAT i spełnianie wszystkich związanych z tym obowiązków. Prowadzenie działalności nierejestrowanej z odpowiednim zrozumieniem przepisów VAT pozwala na uniknięcie problemów z urzędem skarbowym oraz efektywne zarządzanie własnym biznesem.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

 • tel.: +48 534 312 775,
 • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
 • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Adrian Stochmal

Doradca podatkowy (numer wpisu 14817), agent celny (numer wpisu 017886), doktorant na wydziale nauk prawnych, współpracownik spółki doradztwa podatkowego Magistri Tributorum sp. z o.o., właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO, partner w agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT, autor serii książek pt.: "Zrozumieć Estoński CIT", członek zarządu w spółce z branży energetycznej, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego. Uczestnik projektu “Dialog z biznesem” prowadzonego przez Ministerstwo Finansów w kontekście CIT Estoński na etapie wdrażania i konsultacji ryczałtu od dochodów spółek. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Autor blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Trener w zakresie prawa podatkowego, celnego i rachunkowości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *