Implementacja Dyrektywy DAC-7 w Polsce:

Like Don't move Unlike
 
3

Data wejścia w życie przepisów:

Polska ustawa implementująca Dyrektywę Rady UE 2021/514 (DAC-7) weszła w życie 1 lipca 2024 r. Dyrektywa ta wprowadza nowe obowiązki sprawozdawcze dla operatorów platform cyfrowych, które mają na celu zwiększenie przejrzystości podatkowej i uszczelnienie systemu podatkowego w Unii Europejskiej. Analizując przepisy wskazać należy, że jej skuteczność względem “wychwytywania” niewielkich, niesformalizowanych działalności będzie wysoka, a potencjalne ryzyko raportowania wstecznego, zaskoczy wielu.

Z jednej strony, mamy kwotę wolną od opodatkowania, zwolnienia w PIT dla młodych, działalność nierejestrowaną oraz inne przepisy ulgowe mające na celu ułatwić start przedsiębiorcom – co jest z makroekonomicznego punktu widzenia pro-gospodarcze i pro-rozwojowe. Z drugiej strony powoli zaciskającą się pętlę na kreatywności i przedsiębiorczości startujących lub testujących własne możliwości gospodarcze osób w postaci uciążliwej administracji i obciążających formalnościach.

Poza perymetrem rozważań zostawiam oczywistą słuszność eliminacji przestępstw gospodarczych, unikania opodatkowania oraz szarej strefy.

Zakres obowiązków sprawozdawczych:

Operatorzy platform będą zobowiązani do przekazywania szczegółowych informacji Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na temat sprzedawców podlegających raportowaniu oraz do przestrzegania określonych procedur należytej staranności.

Dane podlegające raportowaniu:

Operatorzy platform będą musieli raportować dane dotyczące użytkowników platform, obejmujące:

  • Udostępnianie nieruchomości lub ich części.
  • Świadczenie usług osobistych.
  • Sprzedaż towarów.
  • Udostępnianie środków transportu.
Procedury należytej staranności:

Operatorzy platform muszą do 31 grudnia 2024 r. przeprowadzić procedury należytej staranności wobec sprzedawców zarejestrowanych na platformie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. Dodatkowo, procedury sprawozdawcze muszą być zakończone do 31 stycznia 2025 r.

Raportowanie wsteczne:

Obowiązki sprawozdawcze obejmą także raportowanie danych o użytkownikach platform za okres od 2023 r., co oznacza, że operatorzy będą musieli dostarczyć informacje dotyczące okresu sprzed wejścia w życie ustawy implementującej dyrektywę DAC-7.

Wskazać należy na potencjalną wadliwość natury prawnej tego rozwiązania, ciężko jednak jest na ten moment przewidzieć zachowanie organów podatkowych oraz operatorów platform, upłynie tez wiele wody w Wiśle zanim poznamy zdanie sądownictwa. Z jednej strony wprowadzane przepisy na pewno nie będą działać na korzyść jednostek, co jest warunkiem sine qua non bezpośredniego stosowania dyrektywy, z przed czasu jej implementacji, z drugiej jednak, osoby prowadzące w tzw. szarej strefie zorganizowaną działalność gospodarczą nie mogą oczekiwać bezkarności, przecież dyrektywa nie redefiniowała legalności ich działalności a jedynie uskuteczniła ich wykrywanie.

Podmioty objęte obowiązkami:

Obowiązki sprawozdawcze będą dotyczyć zarówno operatorów platform z UE, jak i podmiotów spoza UE, które nie posiadają siedziby ani stałego zakładu w żadnym państwie członkowskim. Podmioty, które spełniały warunki uznania ich za raportującego operatora platformy w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r., będą również objęte obowiązkami raportowania.

Wyłączenia z obowiązków sprawozdawczych:

Nie wszystkie podmioty będą zobowiązane do raportowania. Z obowiązków tych będą wyłączone osoby, którym operator umożliwił w okresie sprawozdawczym mniej niż 30 transakcji sprzedaży towarów, a łączne wynagrodzenie wypłacone lub uznane w tym okresie nie przekroczyło 2000 euro.

Podmioty wyłączone z obowiązków sprawozdawczych będą musiały złożyć do Szefa KAS oświadczenie potwierdzające, że ich model biznesowy nie obejmuje sprzedawców podlegających raportowaniu. Takie zgłoszenie powinno zostać dostarczone do końca miesiąca następującego po zakończeniu danego roku sprawozdawczego.

Wyjątki dotyczące kwalifikacji oprogramowania jako platformy:

Nie wszystkie rodzaje oprogramowania będą uznawane za platformy w kontekście przepisów dyrektywy DAC-7. Wyjątki obejmują oprogramowania, które bez dodatkowej ingerencji jedynie:

  • Przetwarzają płatności w odniesieniu do stosownej czynności.
  • Umożliwiają użytkownikom wystawianie ofert lub reklamowanie stosownej czynności.
  • Przekierowują lub przenoszą użytkowników na inną platformę.

Oprogramowania spełniające te kryteria nie będą uznawane za platformy w świetle przepisów dyrektywy DAC-7.

Czy DAC-7 oznacza nowe podatki?

NIE.

Pomimo medialnego szumu, który może sugerować, że Dyrektywa DAC-7 wprowadza dodatkowe opodatkowanie sprzedaży internetowej należy jasno stwierdzić, że dyrektywa nie nakłada dodatkowych obciążeń podatkowych na przedsiębiorców. Jasnym celem dyrektywy jest zidentyfikowanie osób dokonujących sprzedaży na platformach internetowych, którym nie można przypisać cechy sprzedaży prywatnej.

Konsultacja z doradcą podatkowym może dodatkowo wyjaśnić pewne aspekty konsekwencji dyrektywy oraz ustabilizować działalność by wyeliminować lub ograniczyć negatywne konsekwencje, wprowadzając legalne rozwiązania.

W razie potrzeby konsultacji zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Adrian Stochmal

Doradca podatkowy (numer wpisu 14817), agent celny (numer wpisu 017886), doktorant na wydziale nauk prawnych, współpracownik spółki doradztwa podatkowego Magistri Tributorum sp. z o.o., właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO, partner w agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT, autor serii książek pt.: "Zrozumieć Estoński CIT", członek zarządu w spółce z branży energetycznej, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego. Uczestnik projektu “Dialog z biznesem” prowadzonego przez Ministerstwo Finansów w kontekście CIT Estoński na etapie wdrażania i konsultacji ryczałtu od dochodów spółek. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Autor blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Trener w zakresie prawa podatkowego, celnego i rachunkowości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *