Implementacja Dyrektywy DAC-7 w Polsce:

Data wejścia w życie przepisów: Polska ustawa implementująca Dyrektywę Rady UE 2021/514 (DAC-7) weszła w życie 1 lipca 2024 r. Dyrektywa ta wprowadza nowe obowiązki sprawozdawcze dla operatorów platform cyfrowych, które mają na celu zwiększenie przejrzystości podatkowej i uszczelnienie systemu podatkowego w Unii Europejskiej. Analizując przepisy wskazać należy, że jej skuteczność względem “wychwytywania” niewielkich, niesformalizowanych…