Konsolidacja wiążących informacji – nowe zasady od dnia 1 lipca 2023 r.

Like Don't move Unlike
 
7

W dniu 26 maja 2023 r. została uchwalona nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1059). Wśród zmian, które wprowadza ta nowelizacja zwana powszechnie SLIM VAT 3, znalazła się także konsolidacja wiążących informacji, która wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

1. Konsolidacja wiążących informacji, ale co jest konsolidowane?

Nowa regulacja przekazuje kompetencje do prowadzenia postępowań w zakresie wszystkich wiążących informacji Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), czyli jego kompetencja orzecznicza obejmie:

  1. wiążącą informację akcyzową (WIA)
  2. wiążącą informację o pochodzeniu (WIP)
  3. wiążąca informację stawkową (WIS)
  4. wiążącą informację taryfową (WIT)

Do dnia 30 czerwca 2023 r., kompetencje w tym zakresie były podzielone między różne organy, a od dnia 1 lipca 2023 r., Dyrektor KIS przejmuje je całkowicie. Dotyczy to zarówno kompetencji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, który był właściwy w sprawach WIA, jak i Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, odpowiedzialnego za sprawy WIP, WIT i WIA w drugiej instancji. Konsolidacja obejmuje również kompetencje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dotychczas właściwego w sprawach WIP i WIT w drugiej instancji.

2. Zmiany SLIM VAT 3 dotyczące Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS)

Rok 2023 przyniósł ze sobą kolejną porcję nowości dla podatników, wynikających ze zmian wprowadzonych przez SLIM VAT 3. Dla wielu firm te przepisy mogą mieć istotny wpływ na sposób prowadzenia działalności. Szczególną uwagę zwraca Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS), która została poddana istotnym zmianom.

Na pierwszy rzut oka najbardziej widoczną zmianą jest likwidacja opłaty za wniosek o wydanie WIS-W, która do tej pory wynosiła 40 zł. To istotna korzyść dla podatników, którzy składają wnioski o wydanie WIS-W, ponieważ obniża to koszty związane z uzyskaniem informacji stawkowej.

Natomiast najważniejszym moim zdaniem aspektem wprowadzonych zmian jest zasada, że decyzja WIS wiąże nie tylko organ podatkowy, ale również wnioskodawcę. Oznacza to, że wnioskodawca będzie musiał przestrzegać informacji co do stawki VAT zawartej w decyzji WIS. Co więcej, ta zasada rozszerza się nie tylko na podatnika, ale także na potencjalnego podatnika, zwiększając odpowiedzialność wszystkich stron.

W przypadku odmowy rozpatrzenia wniosku WIS-W, podatnik będzie mógł złożyć zażalenie. Dzięki tej zmianie, podatnicy zyskali możliwość skarżenia rozstrzygnięcia organu podatkowego o pozostawieniu ich wniosku bez rozpatrzenia.

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie zasady dotyczącej zapłaty zaliczki na badania. Teraz płatność musi nastąpić w terminie określonym w wezwaniu, jednak nie krótszym niż 7 dni. To zmiana w porównaniu do poprzedniej regulacji, która precyzyjnie wyznaczała termin na 7 dni.

Poza tym, katalog podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku WIS-W został uzupełniony o podmiot publiczny w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zamawiającego w rozumieniu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

3. Konsekwencje konsolidacji

Pomimo tej znacznej zmiany w zarządzaniu informacjami, konsolidacja nie wpływa na sposób składania wniosków o wydanie poszczególnych wiążących informacji. Nowe przepisy mają na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu podejmowania decyzji, przekazując pełną władzę w tym zakresie jednej instytucji.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *