Kasa fiskalna a odbiór płatności poprzez pay-by-link

Like Don't move Unlike
 
2

1. Zagadnienie

Czy odbiór płatności poprzez pay-by-link na gruncie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących jest traktowany jako płatność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem) jeśli z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności płatność ta dotyczyła?

I czy w konsekwencji płatność taka jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

2. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej

Co do zasady podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani, co do zasady, prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestię zwolnień z tego obowiązku reguluje natomiast rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień  z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określając dwa ich rodzaje: podmiotowe (limit 20 000 zł) oraz przedmiotowe (wedle załącznika do rozporządzenia).

Uwaga – powyższych zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej nie stosuje się, co do zasady, w przypadku sprzedaży towarów bądź świadczenia usług wymienionych w § 4 tego rozporządzenia.

Jeżeli obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczy kwotę limitu, zwolnienie to utraci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczy przedmiotowy limit.

Po przekroczeniu limitu 20 000 zł, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania dostawy towarów lub świadczenia usług na warunkach określonych w załączniku do rozporządzenia.

W załączniku tym, wymienia się między innymi w pozycji 37 załącznika – świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

W mojej ocenie w sytuacji, w której zapłata za wykonane czynności będzie dokonywana w całości za pośrednictwem poczty, banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub w systemie pay-by-link (czyli usłudze umożliwiającej szybkie przelewy bez ręcznego wprowadzania danych o transakcji i odbiorcy) to po spełnieniu pozostałych przesłanek wymienionych w pozycji 37 załącznika czynności te będą mogły korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *