Darowizna wykupionego z leasingu samochodu osobowego na rzecz członka najbliższej rodziny a VAT

Like Don't move Unlike
 
5

1. Zagadnienie

Czy darowizna wykupionego z leasingu operacyjnego samochodu osobowego, który był wykorzystywany przez czynnego podatnika VAT w ramach działalności gospodarczej przekazana do majątku prywatnego członka jego najbliższej rodziny skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie VAT?

Brak takiego obowiązku – zgodnie z poglądem wyrażonym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19 kwietnia 2023 r. znak 0114-KDIP4-2.4012.64.2023.2.MB.

2. Stan faktyczny           

„Wnioskodawca (osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą – uwaga Autora) jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca jest stroną umowy leasingu operacyjnego dotyczącego samochodu osobowego, który był wykorzystywany wyłącznie na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnik odliczał podatek naliczony wykazany na fakturach otrzymywanych w związku z leasingiem samochodu. Faktura sprzedaży zostanie wystawiona przez Leasingodawcę na dane działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie zamierza jednakże księgować tej faktury, odliczać podatku naliczonego po jego wykupie, a także nie zamierza dalej wykorzystywać pojazdu w działalności gospodarczej, nie będzie wprowadzał samochodu do ewidencji środków trwałych. Również koszty eksploatacji nie będą związane z działalnością i podatnik nie będzie odliczał podatku naliczonego.

Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodu osobowego, który zamierza wykupić od Leasingodawcy. Od rat leasingu operacyjnego oraz od inicjalnej raty leasingowej podatek VAT był odliczany w całości, natomiast od wykupu samochodu podatek od towarów i usług nie jest odliczany w żadnej części (wykup na cele prywatne). W okresie użytkowania pojazdu Wnioskodawca nie dokonał zakupów części składowych, które powodowałyby trwały wzrost wartości samochodu. W okresie użytkowania samochodu dokonywana była wyłącznie bieżąca konserwacja samochodu”.

Co ważne:

„Wnioskodawca po wykupie pojazdu zamierza umową darowizny przekazać go nieodpłatnie żonie (strony zawarły umowę o rozdzielności majątkowej małżeńskiej). Żona Wnioskodawcy nie prowadzi działalności gospodarczej, będzie korzystać z pojazdu jedynie do celów prywatnych.”

3. Z uzasadnienia interpretacji indywidualnej  

Jeżeli po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego podatnik zamierza wykupić samochód osobowy, ale:

– nie zamierza odliczać podatku naliczonego po wykupie samochodu osobowego;

– nie zamierza dalej wykorzystywać pojazdu w działalności gospodarczej;

– nie będzie wprowadzał samochodu do ewidencji środków trwałych;

W efekcie podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodu osobowego, który zamierza wykupić od leasingodawcy. Wprawdzie od rat leasingu operacyjnego oraz od inicjalnej raty leasingowej podatek VAT był odliczany w całości, ale od daty wykupu samochodu podatek ten nie będzie odliczany w żadnej części.

Tym samym, podatnik przekaże członkowi najbliższej rodziny samochód osobowy, stanowiący jego majątek prywatny, korzystając z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem, w związku z darowizną samochodu osobowego darczyńca nie będzie działał w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, lecz dokona zarządu majątkiem osobistym.

W konsekwencji, darowizna samochodu osobowego nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *