CIT estoński – co nie stanowi wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą

Like Don't move Unlike
 
6

1. Uwaga wstępna

Opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (CIT estoński) oznacza dla podatnika zmianę zasad między innymi w zakresie przedmiotu opodatkowania. Ustawa o CIT wprowadza w zakresie ryczałtu nowe kategorie dochodów (przedmiotu opodatkowania) nie podlegających zasadom dotychczasowych przepisów ustawy o CIT. Dochodów tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według ogólnych zasad CIT (por. art. 7 ustawy o CIT) dla celów ustalenia podstawy opodatkowania.

2. Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą

Zgodnie z art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT opodatkowaniu ryczałtem podlega między innymi dochód odpowiadający wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą). Dochody niezwiązane z działalnością gospodarczą mogą częściowo pokrywać się z dochodami stanowiącymi ukryte zyski. W przypadku jednak wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą nie jest konieczne i wymagane badanie powiązań z podmiotem na rzecz którego dokonywana jest wypłata lub z którym dokonuje się transakcji.

Z przepisów ustawy o CIT nie wynika wprost jakiego rodzaju wydatki mogą być uznane za dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, a przepisy Rozdziału 6b ustawy o CIT nie zawierają definicji legalnej wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

3. Co nie stanowi wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą

W związku z powyższą uwagą to po stronie spółki rozliczającej estoński CIT należy rozpoznanie i opodatkowanie wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Naturalnie, z uwagi na fakt że katalog ten jest otwarty zdecydowanie bardziej wygodnym z punktu widzenia podatnika będzie ustalenie zakresu negatywnego opodatkowania, czyli w tym przypadku rozpoznanie, które to wydatki nie są wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą spółki rozliczającej estoński CIT.

Pewne wnioski w tej materii wynikają z lektury wydanych na kanwie art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, zgodnie z którymi przykładowo nie stanowią wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą i nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem:      

Ponoszone przez spółkę koszty świadczeń na rzecz kontrahentów

Mogą być zatem uznane za związane z działalnością gospodarczą wydatki ponoszone na organizację spotkań biznesowych z kontrahentami oraz prezenty, gadżety, słodycze i okolicznościowe upominki (np. świąteczne zestawy prezentów), jeżeli ich poniesienie miało na celu stworzenie dobrych relacji z kontrahentem.

Ponoszone przez spółkę koszty darowizn

Może być zatem uznane za związane z działalnością gospodarczą dokonywanie darowizn wpisujących się w wyznawaną przez spółkę filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), która definiowana jest jako zobowiązanie podmiotów gospodarczych do przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju przy współpracy zatrudnionych, ich rodzin oraz lokalnych społeczności.

Ponoszone przez spółkę opłaty na PFRON

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie są wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą.

Ponoszone przez spółkę koszty benefitów na rzecz pracowników

Mogą być zatem uznane za związane z działalnością gospodarczą wydatki ponoszone na dofinansowanie prywatnego ubezpieczenia medycznego oraz karty MultiSport, jak również ponoszone na organizację spotkań o charakterze integracyjnym dla pracowników. 

Ponoszone przez spółkę koszty szkoleń

Koszty szkoleń pracowników nie są wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą.

Ponoszone przez spółkę koszty niedoborów magazynowych

Jeżeli analiza okoliczności powstania niedoborów w towarach handlowych u podatnika w kontekście działań podjętych przez niego w celu zabezpieczenia się przed powstawaniem strat, prowadzi do wniosku, że straty w tych towarach: były zdarzeniem losowym, powstały w trakcie normalnego i racjonalnego działania podatnika, były niezależne od jego woli, były niezawinione przez podatnika, nie wynikały z braku dochowania przez niego należytej staranności – to nie można traktować ich jako wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *