CIT estoński – co nie stanowi wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą

1. Uwaga wstępna Opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (CIT estoński) oznacza dla podatnika zmianę zasad między innymi w zakresie przedmiotu opodatkowania. Ustawa o CIT wprowadza w zakresie ryczałtu nowe kategorie dochodów (przedmiotu opodatkowania) nie podlegających zasadom dotychczasowych przepisów ustawy o CIT. Dochodów tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według ogólnych zasad CIT (por. art.…