CIT estoński a fundacja rodzinna

Like Don't move Unlike
 
2

Jako, że jeszcze w maju 2023 r. wejdą w życie przepisy (nota bene już znowelizowanej ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r.) ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej to Ci spośród podatników, którzy na gruncie ustawy o CIT już wybrali, czy też zamierzają wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT) mogą się zastanawiać jaki skutek na ich wybór może wywrzeć założenie fundacji rodzinnej.

Poszukajmy zatem odpowiedzi na pytania fundamentalne dotyczące dochowania warunków brzegowych opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w kontekście pomysłu założenia fundacji rodzinnej przez te same osoby fizyczne (fundatorzy i beneficjenci), które są już udziałowcami lub wspólnikami spółek opodatkowanych estońskim CIT. 

Pierwsze,

Czy sama fundacja rodzinna będzie mogła być opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek?

Nie, ponieważ ta forma opodatkowania jest zastrzeżona dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej.

Natomiast fundacja rodzinna na gruncie ustawy o CIT będzie również opodatkowana ryczałtem, lecz nie będzie to ryczałt od dochodów spółek, a ryczałt z uwagi na transfer świadczeń przez fundację rodzinną na rzecz jej beneficjentów.

Drugie,

Czy fundacja rodzinna będzie mogła mieć udziały w spółkach?

Tak, ponieważ fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców między innymi w zakresie udzielania pożyczek tak spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje, jak również spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik.

Trzecie,

Czy spółki kapitałowe, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje, jak również spółki osobowe, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik będą mogły być opodatkowane ryczałtem od dochodów spółek?

Nie, ponieważ opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, jeżeli prowadzi działalność w formie wyżej wymienionych spółek, których odpowiednio udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, a fundacja rodzinna jest osobą prawną.

Czwarte, 

Czy osoba fizyczna, która jest udziałowcem lub wspólnikiem spółki opodatkowanej ryczałtem od dochodów spółek może zostać fundatorem, bądź beneficjentem fundacji rodzinnej bez ryzyka utraty przez tę spółkę prawa do opodatkowania estońskim CIT?  

Tak, ponieważ wprawdzie osoby fizyczne, będące udziałowcami lub wspólnikami spółek opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek nie mogą posiadać praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, ale to zastrzeżenie nie dotyczy fundatorów i beneficjentów fundacji rodzinnej.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *