CIT estoński a ustawa o VAT

Like Don't move Unlike
 
4

Zasada 

Ustawa o VAT z jednym wyjątkiem, o którym poniżej nie przewiduje szczególnych rozwiązań dla spółek, które wybrały opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek. 

Oznacza to, że spółka objęta estońskim CIT na gruncie podatku VAT może mieć status podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny bądź albo zwolniony albo status podmiotu niezarejestrowanego i w każdym z tych przypadków zastosowanie wobec tej spółki znajdą takie same przepisy ustawy o VAT, jakie znalazłyby zastosowanie wobec podatnika opodatkowanego podatkiem CIT na zasadach ogólnych.    

Wyjątek

Wyjątkowo ustawa o VAT przewiduje dla poniższych kategorii podatników składanie deklaracji podatkowych JPK VAT za okresy kwartalne:

1. obligatoryjnie (obowiązkowo) dla tych spośród małych podatników, to jest podatników z progiem sprzedaży do 1 200 000 euro (z uwagą, że projektowany od dnia 1 kwietnia 2023 r. pakiet SLIM VAT zakłada podniesienie tego progu do 2 000 000 euro), którzy wybrali metodę kasową;

2. fakultatywnie (dobrowolnie):   

a) dla tych spośród małych podatników, którzy nie wybrali metody kasowej;

b) dla podatników podlegających opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) u tych podatników nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 4 000 000 euro.

Oznacza to, że wyjątkowo na gruncie podatku od towarów i usług te spółki, które w podatku CIT wybrały rozliczanie ryczałtem od dochodów spółek będą mogły deklarować JPK VAT za okresy kwartalne nawet wtedy, jeżeli nie będą małymi podatnikami w rozumieniu ustawy o VAT.  

Przy czym podatnicy, którzy przestali spełniać warunki opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (bez względu na przyczyny utraty prawa do rozliczania CIT estońskiego), a nie będący zarazem małymi podatnikami w rozumieniu ustawy o VAT będą zobowiązani powrotnie składać deklaracje podatkowe JPK VAT za okresy miesięczne. 

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

One comment

  1. Bardzo interesujący artykuł! Dobrze, że poruszono temat związku między CIT a ustawą o VAT. Przydało mi się przypomnienie o tym, jak estoński system podatkowy działa i jakie korzyści niesie dla przedsiębiorców. Podoba mi się, że artykuł jest łatwy do zrozumienia, nawet dla osób niezaznajomionych z tematem. Moim zdaniem estoński model, w którym podatek CIT nie jest płacony przez spółki, tylko przez ich właścicieli przy wypłacie dywidendy, ma wiele zalet i powinien być rozważany przez inne kraje.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *