Uzyskanie numeru PESEL przez obcokrajowca

Like Don't move Unlike
 
4

Czym jest numer PESEL

Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na identyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.

Kto nadaje numer PESEL

Numer PESEL nadaje Minister właściwy do spraw informatyzacji.

Kto może dostać numer PESEL

Numer PESEL dla obywateli polskich wydawany jest z urzędu, przez polski urząd stanu cywilnego przy sporządzaniu aktu urodzenia dziecka urodzonego na terytorium Polski.

Numer ten mogą otrzymać również cudzoziemcy.

Do czego potrzebny jest numer PESEL i dlaczego cudzoziemiec powinien go posiadać

Numer PESEL potrzebny jest w szeregu czynności związanych z kontaktem z administracją państwową. Służy do jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, której został nadany, a od 2011 r. numer PESEL jest również jedynym identyfikatorem, którym w kontaktach z administracją podatkową posługują się osoby nieprowadzące działalności gospodarczej i niezarejestrowane, jako czynni podatnicy VAT.

Posiadanie numeru PESEL jest także niezbędne do założenia Profilu Zaufanego, czyli narzędzia umożliwiającego elektroniczne podpisywanie dokumentów. Szczególnie istotne jest to dla cudzoziemców, planujących prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce w formie spółek kapitałowych. Roczne sprawozdania finansowe można bowiem podpisać i złożyć jedynie elektronicznie, a pomimo odpowiednich zapisów ustawowych podpis elektroniczny cudzoziemca wydany w innym kraju w praktyce okazuje się niemożliwym do użycia.

Numer PESEL niezbędny będzie także do założenia rachunku bankowego w Polsce.

W jaki sposób cudzoziemiec może uzyskać numer PESEL

Istnieją dwa sposoby uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca: z urzędu oraz na wniosek.

PESEL z urzędu otrzyma cudzoziemiec, który zamelduje się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni. Nie musi przy tym podejmować żadnych dodatkowych czynności. Zgłoszenie pobytu stałego dokonuje się na druku EL/ZSP/1, do zgłoszenia pobytu czasowego natomiast służy formularz EL/ZC/1.

Jeśli cudzoziemiec nie ma możliwości zameldowania się na pobyt powyżej 30 dni lub uzyskanie numeru konieczne jest wcześniej niż meldunek, wówczas należy złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL (EL/W/1). Powyższy wniosek składa się w dowolnym urzędzie gminy i jest on bezpłatny. Składa się z czterech stron, gdzie wpisane zostają dane osobowe wnioskodawcy, dane adresowe oraz dane dotyczące stanu cywilnego, czy zdarzeń mających wpływ na małżeństwo.

Pamiętać należy, aby we wniosku podać podstawę prawną upoważniającą do otrzymania numeru PESEL, bez tego wniosek nie zostanie przyjęty.

Po rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca otrzyma powiadomienie o nadaniu numeru PESEL w formie papierowej lub elektronicznej, jeśli tak zaznaczył we wniosku.

Uwaga.

Jeżeli jesteś obcokrajowcem i potrzebujesz pomocy w uzyskaniu numeru PESEL możesz umówić konsultację.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Wojciech Michalski

Doradca podatkowy (numer wpisu: 14433), agent celny (numer wpisu: 019264), prokurent w spółce doradztwa podatkowego Magistri Tributorum spółka z o.o. Certyfikowany specjalista d.s. rachunkowości. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość w specjalności podatki. Wieloletni współpracownik biura rachunkowego. Posiada duże doświadczenie w kompleksowym rozliczaniu spółek, działalności gospodarczych oraz najmów prywatnych. Specjalizuje się w sporządzaniu wniosków o interpretacje podatkowe oraz wiążące informacje stawkowe. Ekspert na szkoleniach i kongresach o tematyce opodatkowania nieruchomości. Specjalista i praktyk w rozliczaniu ryczałtu od dochodów spółek.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *