Podmiot powstały z przekształcenia SC / SJ w spółkę z o.o. a rozpoczęcie działalności  

Stowarzyszenie Podatników Estońskiego CIT zwraca uwagę na zmianę linii orzeczniczej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, która zmierza w kierunku stanowiska wedle którego każde przekształcenie podmiotowe przedsiębiorcy powoduje, że objętej estońskim CIT spółki powstałej w następstwie tego przekształcenia nie można uznać za podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności w rozumieniu art. 28j ust. 2 ustawy o CIT, co z…

Dwuosobowa spółka z o.o., czyli jaka w roku 2024 w świetle praktyki ZUS  

Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) podjął uchwałą z dnia 21 lutego 2024 r., sygn. akt III UZP 8/23, zgodnie z której tezą: Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4…

Projekt zmiany ustawy o PCC w zakresie obrotu nieruchomościami

W marcu 2024 r. w Sejmie został złożony budzący kontrowersje projekt zmiany ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych mający na celu wprowadzenie dodatkowego opodatkowania transakcji związanych z flippowaniem mieszkań, czyli zakupem i szybką odsprzedażą nieruchomości z zyskiem. Celem projektu jest ograniczenie spekulacji na rynku nieruchomości poprzez nałożenie wyższych stawek podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) zarówno…

Wzrost liczby kontroli celno-skarbowych w roku 2023  

Dane z Ministerstwa Finansów i analizy KPMG w Polsce wskazują na znaczącą zmianę w zakresie realizacji kontroli przez naczelników urzędów celno-skarbowych. Liczba kontroli celno-skarbowych znacząco wzrosła z roku na rok, osiągając rekordowe liczby w roku 2023, gdzie tylko w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy przeprowadzono aż 7396 takich kontroli, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do…

Szkolenia pracownicze a koszty uzyskania przychodów

Współczesny rynek pracy i biznesowy krajobraz wymagają od firm ciągłego inwestowania w rozwój umiejętności swoich pracowników. Szkolenia, kursy i warsztaty są kluczowymi narzędziami w utrzymaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Jednak nie wszystkie wydatki na edukację pracowników mogą być automatycznie uznane za koszty uzyskania przychodu, co potwierdzają działania organów Krajowej Administracji Skarbowej i interpretacje prawa podatkowego. Zasady ogólne…

Planowane zmiany w podatku od zysków kapitałowych w roku 2024

Planowane zmiany w podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) w Polsce wywołują mieszane reakcje wśród ekspertów finansowych i inwestorów. Mimo że wprowadzenie kwot wolnych od opodatkowania dla oszczędności gromadzonych w specjalnych pakietach oraz dla dochodów z inwestycji kapitałowych wydaje się być pozytywnym krokiem, istnieją obawy co do ich rzeczywistej skuteczności jako zachęty do oszczędzania…

Implementacja Dyrektywy DAC7 na gruncie polskich przepisów w roku 2024

Polski rząd przyjął projekt ustawy, który wdraża dyrektywę DAC7 i ma na celu zwiększenie transparentności oraz zwalczanie oszustw podatkowych na platformach internetowych. Ustawa wprowadza obowiązek raportowania przez operatorów platform internetowych informacji o sprzedających w Internecie, co ma pomóc w lepszym monitorowaniu i egzekwowaniu przepisów podatkowych wobec osób i firm działających cyfrowo. Kluczowe elementy projektu ustawy:…

Wypłacane fundacji rodzinnej odsetki z lokaty terminowej są zwolnione od podatku CIT  

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lutego 2024 r. znak 0111-KDIB1-2.4010.630.2023.1.ANK potwierdził, że osiągane przez fundację rodzinną przychody z tytułu odsetek od lokat terminowych są zwolnione od podatku CIT na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT. W uzasadnieniu swojego stanowiska organ interpretacyjny wskazał, co następuje: „Lokowania na…

Rozliczenie prywatnej sprzedaży nieruchomości w deklaracji PIT-39

Jak co roku w kwietniu przypada nie tylko termin na rozliczenie podatku PIT z tytułu umów o pracę (PIT-37), czy też działalności gospodarczej (PIT-36 / PIT-36L). Nie zapominajmy bowiem, że każdy kto dokonał prywatnej sprzedaży nieruchomości, w tym: a) mieszkania, b) domu, c) lokalu użytkowego, d) budynku, oraz, co najczęściej jest pomijane: e) gruntu, -…

Nie tylko samochody osobowe – wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą a inne składniki majątku

Pamiętajmy, że od dnia 1 stycznia 2023 r. art. 28m ustawy o CIT został uzupełniony o ust. 4a, zgodnie z którym do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą) nie zalicza się wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków…

Fundacja rodzinna a odliczenie podatku od przychodów z budynków

W ramach naszego Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT interesujemy się także zagadnieniami związanymi z fundacjami rodzinnymi, o czym można poczytać tutaj: https://porozmawiajmyopodatkach.pl/category/fundacja-rodzinna/ Aktualnie podjęliśmy się wyjaśnienia zagadnienia:   Czy fundacja rodzinna będzie miała prawo do odliczenia zapłaconego podatku od przychodów z budynków: – od 15% podatku dochodowego od świadczeń na rzecz beneficjentów określonych w art. 2…