Szkolenia pracownicze a koszty uzyskania przychodów

Like Don't move Unlike
 
4

Współczesny rynek pracy i biznesowy krajobraz wymagają od firm ciągłego inwestowania w rozwój umiejętności swoich pracowników. Szkolenia, kursy i warsztaty są kluczowymi narzędziami w utrzymaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Jednak nie wszystkie wydatki na edukację pracowników mogą być automatycznie uznane za koszty uzyskania przychodu, co potwierdzają działania organów Krajowej Administracji Skarbowej i interpretacje prawa podatkowego.

Zasady ogólne rozliczania szkoleń

Podstawowym kryterium, które musi spełnić wydatek na szkolenie, aby mógł być zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu, jest jego bezpośredni związek z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa. To oznacza, że szkolenie powinno przyczyniać się do poprawy wyników firmy, rozwijania kompetencji pracowników w obszarach istotnych dla przedsiębiorstwa, lub zabezpieczania źródła przychodów.

Problem zagranicznych wyjazdów szkoleniowych

Kwestie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych są szczególnie pod lupą urzędów skarbowych. Skarbówka często kwestionuje możliwość zaliczenia takich wyjazdów do kosztów uzyskania przychodów, argumentując, że szkolenia mogłyby być zorganizowane w kraju przy znacznie niższych kosztach. Aby wydatek na zagraniczne szkolenie był uznany za koszt podatkowy, przedsiębiorca musi szczegółowo udokumentować, że program szkoleniowy i jego lokalizacja były kluczowe dla osiągnięcia celów biznesowych.

Przykład kontrowersyjnego wyjazdu

W jednym z przypadków przedsiębiorca z branży budowlanej zorganizował dla swoich pracowników wyjazd szkoleniowy za granicę, który obejmował zarówno elementy edukacyjne, jak i integracyjne. Pomimo że w agendzie wyjazdu znalazły się spotkania dotyczące projektów i strategii firmy, obecność aktywności integracyjnych i turystycznych skłoniła urzędy skarbowe do zakwestionowania celu podróży jako głównie turystycznego i rozrywkowego. W konsekwencji, wydatki na przeloty, zakwaterowanie, ubezpieczenie, wyżywienie oraz organizację wycieczek zostały uznane za nieodliczalne.

Niejednolitość interpretacji

Mimo rygorystycznych stanowisk niektórych organów podatkowych, orzecznictwo sądowe nie zawsze podziela te opinie. Na przykład, w jednym z przypadków Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wydatki na zagraniczne szkolenie sprzedawców, które miało również charakter nagrody dla najlepiej sprzedających, mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu, jeśli przyczyniają się do wzrostu sprzedaży i zabezpieczania źródła przychodów.

Wnioski

Podsumowując, w przypadku planowania szkoleń, szczególnie tych zagranicznych, firmy muszą dokładnie przygotować i udokumentować ich program, pokazując ich związek z konkretnymi potrzebami biznesowymi. Jest to niezbędne, aby móc skutecznie bronić takich wydatków przed fiskusem jako kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowo, warto monitorować bieżące interpretacje oraz orzecznictwo, które mogą wpływać na praktykę rozliczeń podatkowych w tej materii.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Adrian Stochmal

Doradca podatkowy (numer wpisu 14817), agent celny (numer wpisu 017886), doktorant na wydziale nauk prawnych, współpracownik spółki doradztwa podatkowego Magistri Tributorum sp. z o.o., właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO, partner w agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT, autor serii książek pt.: "Zrozumieć Estoński CIT", członek zarządu w spółce z branży energetycznej, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego. Uczestnik projektu “Dialog z biznesem” prowadzonego przez Ministerstwo Finansów w kontekście CIT Estoński na etapie wdrażania i konsultacji ryczałtu od dochodów spółek. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Autor blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Trener w zakresie prawa podatkowego, celnego i rachunkowości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *