Planowane zmiany w podatku od zysków kapitałowych w roku 2024

Like Don't move Unlike
 
5

Planowane zmiany w podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) w Polsce wywołują mieszane reakcje wśród ekspertów finansowych i inwestorów. Mimo że wprowadzenie kwot wolnych od opodatkowania dla oszczędności gromadzonych w specjalnych pakietach oraz dla dochodów z inwestycji kapitałowych wydaje się być pozytywnym krokiem, istnieją obawy co do ich rzeczywistej skuteczności jako zachęty do oszczędzania i inwestowania.

Zmiany mają obejmować wprowadzenie dwóch rodzajów kwot wolnych od podatku.

Pierwsza z nich dotyczy dochodów z obligacji i lokat terminowych, które muszą być gromadzone w specjalnie wyodrębnionych pakietach oszczędnościowych, z terminem zapadalności co najmniej rok.

Druga kwota wolna ma dotyczyć zysków z inwestycji kapitałowych, takich jak sprzedaż akcji, które podatnik będzie rozliczał samodzielnie w zeznaniu rocznym PIT-38.

Jednakże ekspertyzy wskazują na potencjalne problemy i ograniczenia wprowadzanych rozwiązań:

1. Niskie limity zwolnień podatkowych 

Proponowane kwoty wolne od podatku wynoszą obecnie 5250 zł zarówno dla oszczędności jak i inwestycji kapitałowych. Te limity mogą okazać się niewystarczające, aby realnie zachęcić szczególnie drobnych inwestorów do zwiększenia aktywności na rynku kapitałowym.

2. Ograniczenia dotyczące pakietów oszczędnościowych

Wymóg gromadzenia środków w jednym pakiecie oszczędnościowym może ograniczyć możliwość dywersyfikacji inwestycji i tym samym zniechęcić inwestorów, którzy wolą rozkładać swoje ryzyko poprzez inwestowanie w różne produkty finansowe.

3. Wysokie wymogi czasowe

Minimalny okres zapadalności lokat i obligacji na rok może zniechęcić osoby, które potrzebują większej płynności swoich środków.

4. Potencjalne koszty implementacji

Wprowadzenie wyodrębnionych pakietów oszczędnościowych może pociągnąć za sobą znaczne koszty wdrożenia dla instytucji finansowych, które prawdopodobnie zostaną przerzucone na klientów.

5. Ryzyko wpływu na konkurencję

Ograniczenie możliwości korzystania z usług różnych instytucji finansowych, w kontekście gromadzenia oszczędności w jednym pakiecie, może negatywnie wpływać na konkurencję i wybór dla konsumentów.

Chociaż zmiany te są przedstawiane jako ułatwienie dla inwestorów, niektórzy eksperci uważają, że będą one niewystarczające, aby realnie wpłynąć na zachowania oszczędnościowe i inwestycyjne Polaków. Wiele będzie zależało od ostatecznego kształtu projektu ustawy i dalszych konsultacji z sektorem finansowym oraz szerokim gronem inwestorów.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Adrian Stochmal

Doradca podatkowy (numer wpisu 14817), agent celny (numer wpisu 017886), doktorant na wydziale nauk prawnych, współpracownik spółki doradztwa podatkowego Magistri Tributorum sp. z o.o., właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO, partner w agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT, autor serii książek pt.: "Zrozumieć Estoński CIT", członek zarządu w spółce z branży energetycznej, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego. Uczestnik projektu “Dialog z biznesem” prowadzonego przez Ministerstwo Finansów w kontekście CIT Estoński na etapie wdrażania i konsultacji ryczałtu od dochodów spółek. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Autor blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Trener w zakresie prawa podatkowego, celnego i rachunkowości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *