Zerowy PIT dla Młodych

Like Don't move Unlike
 
2

Wprowadzenie programu “Zerowy PIT dla młodych” przez Ministerstwo Finansów stanowi istotną zmianę w polskim systemie podatkowym, mającą na celu wsparcie młodych ludzi na rynku pracy. Dzięki tej inicjatywie osoby poniżej 26. roku życia mogą liczyć na znaczne ulgi podatkowe, co w praktyce oznacza większe oszczędności i zwiększenie dostępnych środków na start w dorosłe życie.

Co to jest Zerowy PIT dla Młodych?

“Zerowy PIT dla młodych” to preferencja podatkowa w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla młodych osób. Program ten skierowany jest do wszystkich, którzy uzyskują przychody z tytułu pracy, umów zlecenia, praktyk absolwenckich oraz staży uczniowskich, i którzy w momencie uzyskania tych przychodów nie ukończyli 26. roku życia.

Jak działa ulga?

Zasada działania ulgi jest prosta: przychody z wyżej wymienionych źródeł są zwolnione z PIT do wysokości 85 528 zł rocznie. Oznacza to, że młodzi pracownicy, którzy nie przekroczą tego limitu, nie będą musieli płacić podatku dochodowego od swoich zarobków.

Automatyczne zwolnienie

Co ważne, ulga działa automatycznie. Oznacza to, że pracodawcy i inni płatnicy stosują zwolnienie bez konieczności składania dodatkowych wniosków przez podatników. Płatnicy automatycznie uwzględniają ulgę przy obliczaniu zaliczek na podatek.

Możliwość złożenia wniosku

W sytuacjach, gdy podatnik nie chce, aby płatnik stosował zwolnienie przy poborze zaliczek, ma możliwość złożenia odpowiedniego wniosku. Wniosek ten musi być złożony na piśmie i odnosi się do każdego roku podatkowego oddzielnie.

Przykłady zastosowania ulgi

  • Przykład 1: Podatnik uzyskuje w ciągu roku przychody w wysokości 90 000 zł. Z tego, kwota 85 528 zł jest zwolniona z podatku, a pozostałe 4 472 zł podlega opodatkowaniu.
  • Przykład 2: Podatnik pracuje na podstawie umowy o pracę i jednocześnie realizuje umowę zlecenia z innym pracodawcą. Jeśli nie chce, aby zleceniodawca stosował ulgę, musi złożyć pisemny wniosek.

Limity i ograniczenia

Maksymalny limit zwolnienia wynosi 85 528 zł rocznie i dotyczy osobno każdego podatnika, nawet jeśli jest w związku małżeńskim. Niewykorzystana część limitu nie przechodzi na kolejny rok ani nie może być przeniesiona na współmałżonka.

Inne ważne informacje

  • Zwolnienie dotyczy tylko określonych rodzajów przychodów: z pracy, umów zlecenia, praktyk absolwenckich i staży uczniowskich.
  • Przychody takie jak zasiłki chorobowe czy diety służbowe nie są objęte ulgą.
  • Ulga przysługuje do dnia ukończenia 26. roku życia, co oznacza, że przychody uzyskane po tym dniu nie są zwolnione z podatku.

Wpływ ulgi na inne preferencje podatkowe

Korzystanie z ulgi wpływa na wysokość kosztów uzyskania przychodów oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Koszty te odlicza się tylko do wysokości przychodów podlegających opodatkowaniu.

Podsumowanie

“Zerowy PIT dla młodych” to korzystna inicjatywa, która pozwala młodym ludziom na oszczędności podatkowe i zwiększenie swoich dochodów netto. Dzięki temu programowi młodzi pracownicy mają większe możliwości finansowe na rozwój zawodowy i osobisty. Więcej szczegółowych informacji na temat ulgi można znaleźć na stronie podatki.gov.pl oraz w broszurach Ministerstwa Finansów.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Adrian Stochmal

Doradca podatkowy (numer wpisu 14817), agent celny (numer wpisu 017886), doktorant na wydziale nauk prawnych, współpracownik spółki doradztwa podatkowego Magistri Tributorum sp. z o.o., właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO, partner w agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT, autor serii książek pt.: "Zrozumieć Estoński CIT", członek zarządu w spółce z branży energetycznej, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego. Uczestnik projektu “Dialog z biznesem” prowadzonego przez Ministerstwo Finansów w kontekście CIT Estoński na etapie wdrażania i konsultacji ryczałtu od dochodów spółek. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Autor blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Trener w zakresie prawa podatkowego, celnego i rachunkowości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *