Skuteczność zawiadomienia ZAW-RD złożonego przed terminem – w ocenie sądu

Like Don't move Unlike
 
2

Swego czasu, na łamach naszego bloga analizowaliśmy skuteczność zawiadomienia ZAW-RD złożonego przed terminem:

Z konkluzją, że nasze Stowarzyszenie Podatników Estońskiego CIT rekomenduje przyjęcie postawy ostrożnościowej i składanie w organie podatkowym zawiadomień ZAW-RD nie później niż w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym spółka ma być opodatkowana estońskim CIT, ale zarazem nie wcześniej niż w terminie od początku pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym spółka ma być opodatkowana estońskim CIT.

Kontynuując ten wątek, dla tych spółek, które jednak złożyły zawiadomienie ZAW-RD o wyborze opodatkowania ryczałtem jeszcze przed rokiem, w którym chciały rozpocząć ten sposób rozliczeń na miejscu będzie lektura (nieprawomocnego w dacie publikacji artykułu) wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2023 r., sygn. akt III SA/Wa 1155/22.

Spór dotyczy możliwości skorzystania przez spółkę z uprawnienia do wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek od stycznia 2022 r., przy założeniu, że zawiadomienie ZAW-RD złożone zostanie wcześniej, to jest do końca 2021 r.

Zdaniem sądu administracyjnego wyrażonym w cytowanym orzeczeniu adekwatne przepisy regulujące estoński CIT jako zasadę wskazują złożenie zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem w roku, w którym podmiot chce rozpocząć ten sposób rozliczeń. Wyjątkiem jest składanie zawiadomienia przed takim rokiem podatkowym, jednak skoro ustawodawca to dopuścił, nie ma podstaw by podmiot wskazany w art. 28k ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 2 ustawy o CIT nie mógł złożyć takowego zawiadomienia w 2021 r., nawet gdy zamierza rozpocząć opodatkowanie ryczałtem od 1 stycznia 2022 r. Spełnić musiałby jedynie wymogi określone w art. 28j ust. 5 ustawy o CIT. Takie ustalenia poczynić można na podstawie wykładni językowej. Nie są one w żaden sposób dwuznaczne, sprzeczne, a zatem zbędne wydaje się sięganie po kolejne typy wykładni.

W ocenie naszego Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT wyrok ten daje względne poczucie bezpieczeństwa co do skuteczności wyboru estońskiego CIT i tym spółkom, które złożyły zawiadomienie ZAW-RD w roku poprzedzającym rok opodatkowania ryczałtem.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *