Skuteczność zawiadomienia ZAW-RD złożonego przed terminem

Like Don't move Unlike
 
2

Termin złożenia zawiadomienia ZAW-RD o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek przypada do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany estońskim CIT.

Załóżmy, że ten pierwszy miesiąc pierwszego roku podatkowego to po prostu styczeń  2024 r., a naszą intencją jest wybór estońskiego CIT począwszy właśnie od tego stycznia 2024 r.  

Jeżeli zatem zawiadomienie ZAW-RD zostałoby złożone w lutym 2024 r. to CIT estoński nie zostałby skutecznie wybrany od stycznia 2024 r.  

Ale co w przypadku, w którym zawiadomienie ZAW-RD zostałoby złożone już w grudniu 2023 r. (albo nawet jeszcze wcześniej), ale jego pola wskazywałby czteroletni okres wyboru ryczałtu od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2027 r.?  

Z art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT wynika jedynie termin końcowy:

„(…) złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem

– a nie termin początkowy (brak na przykład wskazania: od początku do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego).

Zatem, w oparciu o wykładnię literalną przepisu można by założyć, że zawiadomienie ZAW-RD złożone przed terminem (a właściwie przed rozpoczęciem stosowania tej formy opodatkowania) jest skuteczne.    

Niemniej, możliwy jest także odmienny sposób wykładni, z dostrzeżeniem, że przepis kładzie akcent na następczy, nie zaś uprzedni wybór opodatkowania estońskim CIT. Innymi słowy zawiadomienie ZAW-RD należy złożyć już w okresie, w którym spółka jest w ten sposób opodatkowana, a nie przed tym okresem. Tym bardziej, że zdaniem Ministra Finansów wyrażonym w interpretacji ogólnej z dnia 25 stycznia 2024 r. numer DD8.8203.1.2023 wydanej w sprawie ZAW-RD wynika, między innymi, że: „Jeśli podatnik złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, lecz na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem nie zamknie ksiąg rachunkowych oraz nie sporządzi sprawozdania finansowego w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego – wówczas zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem zostanie uznane za bezskuteczne”.

Powyższe wskazuje, że wybór opodatkowania ryczałtem jest warunkowany nie tylko samym złożeniem zawiadomienia ZAW-RD, lecz także skuteczną i terminową realizacją obowiązków regulowanych przez prawo bilansowe.    

W konsekwencji, nasze Stowarzyszenie Podatników Estońskiego CIT rekomenduje przyjęcie postawy ostrożnościowej i składanie w organie podatkowym zawiadomień ZAW-RD nie później niż w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym spółka ma być opodatkowana estońskim CIT, ale zarazem nie wcześniej niż w terminie od początku pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym spółka ma być opodatkowana estońskim CIT.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *