NEWS: Czy można złożyć ZAW-RD za wcześnie?

Like Don't move Unlike
 
6

Warunkiem koniecznym by podmiot został objęty w roku podatkowym ryczałtem od dochodów spółek jest złożenie zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru (ZAW-RD), do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem. Zasadniczo termin ten jest nieprzekraczalny. Zawiadomienie składa się na druku ZAW-RD, którego wzór opublikowany jest od 1 stycznia 2022 r. w BIP na stronie podmiotowej Ministra Finansów. Część C zawiadomienia wskazuje okres opodatkowania ryczałtem, przy czym, jak wynika z objaśnień do zawiadomienia, podatnik wskazuje cztery kolejno następujące po sobie lata podatkowe, co odpowiada regulacji zawartej w art. 28f ust. 1 CIT. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że naczelnicy urzędów skarbowych różnie podchodzą do otrzymania zawiadomienia ZAW-RD. Jedni, i nie jest to przeważająca ilość przypadków, badają zasadność objęcia ryczałtem podmiot składający zawiadomienie, czynności te kończą się wprawdzie protokołem, z którego treścią podatnik jest zaznajomiony, lecz dzieje się to długo po upływie terminu dla skuteczności zawiadomienia.

Pytanie jakie się jawi to czy można złożyć ZAW-RD za wcześnie?

Zgodnie z art.  28e.  Jeżeli podatnik dokonał wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek przed upływem przyjętego roku podatkowego, zgodnie z art. 28j ust. 5, za pierwszy rok podatkowy opodatkowania ryczałtem uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca miesiąca przyjętego przez podatnika roku obrotowego. Nie stanowi więc problemu przedłożenie właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zaświadczenia ZAW-RD przed rozpoczęciem opodatkowania w postaci ryczałtu od dochodów spółek.

Pozostałe artykuły dotyczące ryczałtu od dochodów spółek znajdują w zakładce CIT Estoński oraz na końcu artykułu: CIT estoński – w czym rzecz?

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Adrian Stochmal

Doktorant na wydziale nauk prawnych, złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, agent celny (numer wpisu 017886), współpracownik spółki doradztwa podatkowego Magistri Tributorum sp. z o.o., właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO, partner w agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT, autor serii książek pt.: "Zrozumieć Estoński CIT", członek zarządu w spółce z branży energetycznej, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego. Uczestnik projektu “Dialog z biznesem” prowadzonego przez Ministerstwo Finansów w kontekście CIT Estoński na etapie wdrażania i konsultacji ryczałtu od dochodów spółek. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Autor blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Trener w zakresie prawa podatkowego, celnego i rachunkowości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *