Odsetki od pożyczek sprzed estońskiego CIT są dochodem z tytułu ukrytych zysków

Like Don't move Unlike
 
5

Pytanie:

„Czy odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez wspólników będą stanowiły zysk ukryty także wtedy, gdy pożyczka został udzielona jeszcze przed wyborem przez podatnika ryczałtu od dochodów spółek?”

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 28m ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT do opodatkowanych estońskim CIT ukrytych zysków w przypadku pożyczki udzielonej spółce przez jej własnych udziałowców nie zalicza się samej kwoty pożyczki i to zwróconej przez spółkę pożyczkobiorcę jej udziałowcowi pożyczkodawcy, ale wyłączenie spod kategorii ukrytych zysków nie dotyczy odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat.

W konsekwencji odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty wypłacone przez spółkę w związku z otrzymaniem pożyczki od jej udziałowców, stanowią przedmiot opodatkowania estońskim CIT plasujący się w kategorii dochodów z tytułu ukrytych zysków.

Ale, faktycznie co z odsetkami od pożyczek udzielonych spółkom przez ich wspólników jeszcze (czasami całe lata wcześniej, a czasami nawet przed rokiem 2021, kiedy to w Polsce w ogóle nie było tej ryczałtowej formy CIT) przed wyborem przez te spółki ryczałtu od dochodów spółek?

Otóż zdaniem Ministra Finansów:

„Wykładnia (…) przepisów ustawy CIT nie daje podstaw do uzależnienia powstania obowiązku podatkowego od momentu udzielenia przez wspólników pożyczki (kredytu) spółce. W związku z powyższym odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez wspólników powinny stanowić dochód z tytułu ukrytych zysków niezależnie od tego, kiedy pożyczka została udzielona spółce. Zdarzeniem, z którym ustawa CIT wiąże powstanie obowiązku podatkowego jest bowiem moment wypłaty odsetek przez spółkę, a nie moment udzielenia pożyczki spółce przez wspólników.”

Stanowisko powyższe wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2023 r. znak DD8.054.7.2022 stanowiącego odpowiedź na interpelację poselską numer 37738 w sprawie obowiązków podatników opłacających ryczałt od dochodów spółek.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

 • tel.: +48 534 312 775,
 • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
 • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

2 comments

 1. Udziałowiec udzielił pożyczkę spółce w 2021 roku. W grudniu 2023 pożyczka została w całości zwrócona, jednak odsetki od niej zostały naliczone i przelane w lutym 2024. Nadmienię, że od odsetek został potrącony podatek dochodowy w wysokości 19%. Czy spółka powinna jeszcze raz opodatkować te odsetki, tym razem CIT estońskim? A jeśli tak, to tym razem wyliczyć ryczałt od kwoty brutto czy netto odsetek?

  1. Pani Dominiko, podatek ma charakter ryczałtowy więc determinująca jest informacja kiedy powstały odsetki a nie za jaki okres – jeśli w czasie opodatkowania ryczałtem to mogą być to potencjalnie ukryte zyski – należy jednak prowadzić dalej analizę. Sądy zgadzają się, że nie można bezkrytycznie podchodzić do kwestii ukrytych zysków i nie badać okoliczności ich powstania z treścią art. 28m pkt 3. Jeśli jednak świadczenie wpasowuje się w przesłanki z wspomnianego artykułu to podstawą opodatkowania jest wartość brutto – tak jak przy wypłacie dywidendy, potrącenie PIT nie ma tu znaczenia z perspektywy spółki.
   Każdy przypadek jest indywidualny i w przedstawionym stanie zaskakuje choćby i to, że odsetki nie zostały naliczone w chwili zwrotu pożyczki, czyli jeszcze przed wyborem ryczałtu. Idąc dalej wartość naliczonych a nie zapłaconych odsetek stanowiłaby element korekty wstępnej i weszłaby jedynie jako rozrachunek. Podatek należny z tytułu KW umarza się po utrzymaniu 4 lat w ryczałcie.
   W razie dalszej potrzeby analizy tego przypadku proszę o kontakt z kancelarią Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – kancelaria@spec.info.pl
   Pozdrawiam!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *