Rozpoczęcie prowadzenia działalności w rozumieniu CIT estońskiego przy spółce wcześniej opodatkowanej CIT klasycznym

Like Don't move Unlike
 
2

Nasze Stowarzyszenie Podatników Estońskiego CIT poddało analizie stan faktyczny jak niżej:

Spółka z o.o. została założona poprzez zawarcie umowy z początkiem roku 20xx. W okresie od stycznia do czerwca roku 20xx spółka ta była opodatkowana CIT klasycznym wedle stawki 9% podstawy opodatkowania. W lipcu roku 202xx spółka ta spełniając wszelkie ku temu przesłanki wybrała opodatkowanie CIT estońskim poprzez skuteczne złożenie zawiadomienia ZAW-RD.

Czy spółka ta jest w rozumieniu estońskiego CIT podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności?

Zdaniem organów interpretacyjnych, spółka ta przechodząc od lipca roku 20xx na estoński CIT nie jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności, ponieważ rokiem podatkowym podatnika opodatkowanego ryczałtem jest rok obrotowy w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Jeżeli podatnik dokonał wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek przed upływem przyjętego roku podatkowego, zgodnie z art. 28j ust. 5 ustawy o CIT, za pierwszy rok podatkowy opodatkowania ryczałtem uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca miesiąca przyjętego przez podatnika roku obrotowego.

Jak rozumiemy, powyższa argumentacja opiera się na podstawowym założeniu, że skoro spółka już rozpoczęła prowadzenie działalności tyle, że opodatkowanej na zasadach CIT klasycznego, to zmiana sposobu opodatkowania nawet w toku tego samego roku kalendarzowego nie powoduje, że spółka ta ponownie rozpoczęła prowadzenie działalności. Jako, że jeden i ten sam podmiot nie może dwa razy rozpocząć prowadzenia działalności, raz w CIT klasycznym, a drugi raz w CIT estońskim.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *