CIT Estoński – struktura kapitałowa

Like Don't move Unlike
 
1

Wymóg dotyczące struktury kapitałowej został w roku 2022 dopasowany do oczekiwań rynku. Pierwotnie, ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, obejmował spółki:

  • z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz
  • spółki akcyjne.

Obecnie katalog podmiotowy został rozszerzony o:

  • proste spółki akcyjne
  • spółki komandytowe
  • spółki komandytowo-akcyjne,

a sama forma opodatkowania zmieniła nazwę na ryczałt od dochodów spółek. Zgodnie więc obecnym brzmieniem  art. 28j ust. 1 pkt 4 – 5 CIT opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, który:

  • prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;
  • nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Na tyle ile zrozumiały jest katalog możliwych form prawnych prowadzenia działalności poprzez podatników będących zainteresowanymi ryczałtem o tyle wymóg nie posiadania udziałów lub akcji w kapitale innej spółki budził wątpliwości. W rozdziale dotyczącym podstaw prawnych ryczałtu zostało przytoczone zdanie Ministra Finansów, zgodnie z którym prawidłowym podejściem interpretacyjnym do przepisów ustawy dotyczącej ryczałtu od dochodów spółek, jest zastosowanie zintegrowanej wykładni językowej, systemowej oraz celowościowej. W myśl powołanego podejścia pojawiło się pytanie, czy posiadanie udziałów (akcji) należy rozumieć w sposób wąski – bezpośredni czy w sposób szeroki – pośredni. Stosując wykładnię językową uznać należy, że prawodawca celowo nie wprowadził do przepisu posiadania pośredniego, jak robi to w pozostałej części ustawy, w szczególności w rozdziale 1a dotyczącym cen transferowych. Zestawiając literalne brzmienie powołanego przepisu trudno dopatrzeć się również sprzeczności z celem ustawy oraz konfliktu z innymi przepisami ustawy CIT i całej gałęzi prawa podatkowego. Nie zważając na powyższe organy podatkowe w pierwszym roku obowiązywania nie zgadzały się z zaprezentowanym podejściem. Próbowały odmówić podatnikom prawa do ryczałtu na podstawie posiadanych pośrednio udziałów (akcji).  Podejście to zostało jednak szybko zweryfikowane i dostosowane do objaśnień podatkowych w tym zakresie. Należy więc uznać, że jedynie posiadanie przez spółkę bezpośrednio udziałów lub akcji w innej spółce kapitałowej stanowi ograniczenie do stosowania ryczałtu. Podejście jakoby pośrednie posiadanie, w postaci udziałowca, który poza udziałami w spółce, która złożyła zawiadomienie ZAW-RD o wyborze ryczałtu posiada udziały w innej spółce kapitałowej jest błędne. Co więcej prowadziło by do stwierdzenia, że udziałowcy spółek objętych ryczałtem nie mogą kupić akcji na GPW, ponieważ prawodawca nie wskazał dolnego limitu procentowego posiadania akcji w spółce kapitałowej.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Adrian Stochmal

Doradca podatkowy (numer wpisu 14817), agent celny (numer wpisu 017886), doktorant na wydziale nauk prawnych, współpracownik spółki doradztwa podatkowego Magistri Tributorum sp. z o.o., właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO, partner w agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT, autor serii książek pt.: "Zrozumieć Estoński CIT", członek zarządu w spółce z branży energetycznej, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego. Uczestnik projektu “Dialog z biznesem” prowadzonego przez Ministerstwo Finansów w kontekście CIT Estoński na etapie wdrażania i konsultacji ryczałtu od dochodów spółek. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Autor blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Trener w zakresie prawa podatkowego, celnego i rachunkowości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *