Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek

Like Don't move Unlike
 
3

Jeżeli Twoja spółka jest opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek (estońskim CIT) to pamiętaj, że przez cały okres tego opodatkowania nie możesz wykonać opisanych poniżej czynności pod rygorem utraty prawa do tej formy opodatkowania, przy czym utrata ta może wywołać skutek albo następczy albo wsteczny.

I. Przyczyny utraty opodatkowania estońskim CIT ze skutkiem następczym:

1. Rezygnacja przez spółkę objętą estońskim CIT z opodatkowania ryczałtem w dowolnym momencie roku podatkowego powoduje utratę prawa do opodatkowania estońskim CIT z końcem tego roku podatkowego  

2. Przekroczenie przez spółkę objętą estońskim CIT w danym roku podatkowym limitu 50% przychodów pasywnych (w rozumieniu art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT) liczonych wraz z podatkiem VAT powoduje utratę prawa do opodatkowania estońskim CIT z końcem tego roku podatkowego    

3. Niespełnienie przez spółkę objętą estońskim CIT w danym roku podatkowym kryterium zatrudnienia powoduje utratę prawa do opodatkowania estońskim CIT z końcem tego roku podatkowego   

II. Przyczyny utraty opodatkowania estońskim CIT ze skutkiem wstecznym:

1. Przekształcenie spółki objętej estońskim CIT w spółkę w ogóle niepodlegającą estońskiemu CIT (w spółkę jawną, spółkę partnerską) powoduje utratę prawa do opodatkowania estońskim CIT z końcem roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy

2. Nabycie przez spółkę objętą estońskim CIT udziałów (akcji) w kapitale innej spółki powoduje utratę prawa do opodatkowania estońskim CIT z końcem roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy

3. Nabycie przez inną spółkę udziałów (akcji) w kapitale spółki objętej estońskim CIT powoduje utratę prawa do opodatkowania estońskim CIT z końcem roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy

4. Rozpoczęcie przez spółkę objętą estońskim CIT prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych zgodnie z MSR powoduje utratę prawa do opodatkowania estońskim CIT z końcem roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy

5. Nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę objętą estońskim CIT powoduje utratę prawa do opodatkowania estońskim CIT z końcem roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy

6. Przejęcie przez spółkę objętą estońskim innego podmiotu w drodze łączenia albo podziału podmiotów lub otrzymania wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części powoduje utratę prawa do opodatkowania estońskim CIT z końcem roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy

7. Przejęcie spółki objętej estońskim CIT przez inny podmiot w drodze łączenia lub podziału podmiotów, w tym podziału przez wydzielenie albo podziału przez wyodrębnienie, lub wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (chyba że ten inny podmiot przejmujący także jest opodatkowany estońskim CIT)

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *