Przedmiot opodatkowania

Like Don't move Unlike
 
6

Już w poprzednich artykułach na naszym blogu zostało wskazane, że konieczne jest osadzenie wiedzy na temat ryczałtu od dochodów spółek na carte blanche. Głównym powodem tego jest właśnie oderwanie konstrukcji podstaw opodatkowania od dotychczas znanych w polskim prawie podatkowym. Na gruncie ryczałtu nie funkcjonuje konstrukcja oparta na:

 • dochodzie, rozumianym jako różnica przychodów i kosztów jego uzyskania, znana z klasycznego CIT,
 • przychodzie, jako wartości sprzedaży znanym z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt od dochodów ewidencjonowanych wprowadza do ustawy CIT zupełnie nowe kategorie podstaw opodatkowania i jednocześnie wyłącza klasyczne przedmioty opodatkowania, czyli zasady ogólne.

Kategorie dochodów będące podstawami opodatkowania zostały wymienione w art. 28m ust. 1 CIT. Możemy je podzielić na 3 grupy:

 • związane z zyskiem netto, są to:
  • dochód z tytułu zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem, w części przeznaczonej do podziału między wspólników lub na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym opodatkowanie ryczałtem,
  • dochód z tytułu zysku netto w części niepodzielonej lub nieprzeznaczonej na pokrycie straty w okresie stosowania ryczałtu – w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem,
 • związane z redystrybucją zysku w sposób pośredni:
  • dochód z tytułu ukrytych zysków,
  • dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika,
  • dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych,
 • związane z wartością aktywów:
  • dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku (w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia przez osobę fizyczną w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części),

Myślą przewodnią ryczałtu od dochodów spółek, podkreślaną w objaśnieniach Ministra Finansów do ryczałtu, jest więc efektywna dystrybucja zysku przez podmiot opodatkowany ryczałtem, w tym przede wszystkim na rzecz jej wspólnika. Przepisy nie ograniczają się jednak wyłącznie do opodatkowania dywidendy, ale uwzględniają również inne formy dystrybucji wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem zysku netto.

Pozostałe artykuły dotyczące ryczałtu od dochodów spółek znajdują w zakładce CIT Estoński oraz na końcu artykułu: CIT estoński – w czym rzecz?

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

 • tel.: +48 534 312 775,
 • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
 • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Adrian Stochmal

Doradca podatkowy (numer wpisu 14817), agent celny (numer wpisu 017886), doktorant na wydziale nauk prawnych, współpracownik spółki doradztwa podatkowego Magistri Tributorum sp. z o.o., właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO, partner w agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT, autor serii książek pt.: "Zrozumieć Estoński CIT", członek zarządu w spółce z branży energetycznej, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego. Uczestnik projektu “Dialog z biznesem” prowadzonego przez Ministerstwo Finansów w kontekście CIT Estoński na etapie wdrażania i konsultacji ryczałtu od dochodów spółek. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Autor blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Trener w zakresie prawa podatkowego, celnego i rachunkowości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *