Nie tylko samochody osobowe – wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą a inne składniki majątku

Like Don't move Unlike
 
5

Pamiętajmy, że od dnia 1 stycznia 2023 r. art. 28m ustawy o CIT został uzupełniony o ust. 4a, zgodnie z którym do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą) nie zalicza się wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:

– w pełnej wysokości – w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej;

– w wysokości 50% – w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej.

Innymi słowy do opodatkowanych estońskim CIT wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą zalicza się wydatki i odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości związane z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku – w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej.

Z dwiema uwagami:

Pierwsza, powyższe wydatki nie zostaną zakwalifikowane jako dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jeżeli na podstawie art. 28m ust. 4 pkt 2 ustawy o CIT zostaną one zakwalifikowane jako dochód z tytułu ukrytych zysków.

Przykład:

Spółka estońska jest właścicielem samochodu osobowego, który jest także prywatnie użytkowany przez jej udziałowca – ukryte zyski. 

Spółka estońska jest właścicielem samochodu osobowego, który jest także prywatnie użytkowany przez jej pracownika niebędącego udziałowcem – wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.     

Druga, ciężar dowodu, że składnik majątku jest wykorzystywany wyłącznie na cele działalności gospodarczej, spoczywa na spółce objętej estońskim CIT.

Zarazem zwrócić należy uwagę, że zgodnie z powyższym przykładem w praktyce rozpoznania opodatkowania spółki objęte estońskim CIT koncentrują swoją uwagę (poniekąd słusznie) na samochodach osobowych. Jednakże wskazany przepis konstruuje katalog otwarty poprzez wskazanie: „wydatków” „związanych z używaniem” „innych składników majątku” spółki opodatkowanej ryczałtem.    

Zatem co stanowią te inne składniki majątku spółki?

Wskazać można przykładowo, że są to tak środki trwale, jak i elementy wyposażenia (a nawet drobne składniki majątku niezaliczane do tych kategorii) takie jak (pomijając wyraźnie określone w przepisie samochody osobowe, środki transportu lotniczego i taboru pływającego): samochody inne niż osobowe (samochody ciężarowe, samochody specjalnego przeznaczenia), inne pojazdy (motocykle, rowery, hulajnogi), maszyny budowalne (koparki, walce) i maszyny służące produkcji (roboty przemysłowe), sprzęty wszelkiego rodzaju, w tym sprzęt komputerowy (komputery stacjonarne, laptopy, tablety, kamery, mikrofony, głośniki) i sprzęt biurowy (urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki, drukarki, skanery, laminatory), a także telefony tak stacjonarne, jak i komórkowe.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *