Załącznik CIT/KW przy przekształceniu w spółkę estońską spółki jawnej niebędącej podatnikiem CIT

Like Don't move Unlike
 
3

CIT/KW to informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, która stanowi załącznik do deklaracji CIT-8 (a nie do deklaracji CIT-8E). Informację CIT/KW wypełniają Ci podatnicy (czyli te spółki), którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek.

Zgodnie z art. 7aa ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT podatnik (spółka), który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, jest obowiązany na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem sporządzić informację (CIT/KW) o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Co ważne, zgodnie z art. 7aa ust. 8 ustawy o CIT przepis regulujący obowiązek i termin złożenia informacji CIT/KW stosuje się odpowiednio do podatnika (czyli spółki objętej estońskim CIT) utworzonego z przekształcenia w taką spółkę także spółki niebędącej osobą prawną.

Niewątpliwie spółka jawna jest spółką niebędącą osobą prawną. Niemniej przepisy ustawy o CIT mają również zastosowanie do spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne, a zarazem spółka jawna nie złoży skutecznie informacji CIT-15J o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej.

Przyjmując jednak sytuację, w której spółka jawna, nie była wcześniej podatnikiem klasycznego CIT (bo była po prostu spółką jawną wyłącznie osób fizycznych) przekształca się w spółkę podatnika CIT, która poza tym może wybrać opodatkowanie ryczałtem (przykładowo w spółkę z o.o.), co zresztą od razu czyni to wystąpi obowiązek rozpoznania dochodu z przekształcenia oraz podatku należnego w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Innymi słowy, spółka powstała w wyniku przekształcenia ze spółki jawnej (niebędącej podatnikiem CIT) także powinna rozpoznać dochód z przekształcenia i w tym celu powinna złożyć informację CIT/KW. Ale przecież na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem w miejsce  tej spółki (w sytuacji przekształcenia) funkcjonowała jeszcze powyższa spółka jawna, które nie rozliczała w ogóle podatku CIT i nie składa deklaracji CIT-8 do której mogłaby zostać załączona informacja CIT/KW.

Dlatego też, w takim przypadku ustawa o CIT wprowadza odmienny termin na złożenie informacji CIT/KW, a mianowicie podatnik estońskiego CIT utworzony z przekształcenia w spółkę spółki niebędącej osobą prawną (tu: spółki jawnej) wykazuje przychody, koszty oraz dochód z przekształcenia w deklaracji z art. 27 ust. 1 ustawy o CIT, czyli deklaracji CIT-8 (a nie deklaracji CIT-8E z art. 28r ustawy o CIT) składanej do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. 

Z istotnym zastrzeżeniem, że nasze Stowarzyszanie Podatników Estońskiego CIT podziela liberalizujący pogląd, o którym więcej tutaj:

– zawężający stosowanie przepisów art. 7aa ustawy o CIT dotyczących korekty wstępnej oraz o dochodu z przekształcenia wyłącznie do tych spółek powstałych z przekształcenia (tu: spółek jawnych niebędących podatnikami CIT), które od początku wybrały opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, przy założeniu, że przekształcana w spółkę wybierającą estoński CIT spółka jawna była zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie przepisów o rachunkowości, gdyż na przykład jej przychody przekroczyły równowartość dwóch milionów euro w roku podatkowym.  

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *