Wysokość stawki estońskiego CIT dla dochodu z tytułu zysku netto   

Like Don't move Unlike
 
5

Pytanie:

„Jaką stawką należy po zakończeniu rozliczania się w formie ryczałtu od dochodów spółek opodatkować dochody od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto? Czy decydujący jest status małego podatnika w momencie wypłaty czy też w ostatnim roku opodatkowania ryczałtem?”

Odpowiedź:

W przypadku spółki, która definitywnie zakończyła opodatkowanie estońskim CIT opodatkowaniu podlega jej dochód z tytułu zysku netto, czyli dochód odpowiadający sumie zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania opodatkowania ryczałtem, ale tylko w tej części, w jakiej te zyski nie były już wcześniej opodatkowane jako zyski podzielone lub przeznaczone na pokrycie straty.  

Dochód z tytułu zysku netto spółka ustala w momencie zakończenia opodatkowania ryczałtem i wykazuje w deklaracji CIT-8E składanej za ostatni rok opodatkowania ryczałtem. W powyższej deklaracji podatnik wskazuje także sposób zapłaty podatku od dochodu z tytułu zysku netto (jednorazowy, bądź nie). Niemniej, przyjęty przez spółkę sposób zapłaty należnego podatku od dochodu z tytułu zysku netto nie wpływa ani na wysokość tego dochodu, ani na wysokość podatku przypadającego do zapłaty.

Zdaniem Ministra Finansów:

„(…) dochód z tytułu zysku netto, niezależnie od przyjętego przez podatnika sposobu jego zapłaty, podlega opodatkowaniu według stawki, o której mowa w art. 28o ustawy CIT, właściwej w momencie ustalania dochodu z tytułu zysku netto, tj. w ostatnim roku opodatkowania ryczałtem.”

Zatem, decydujący jest status małego podatnika CIT w ostatnim roku opodatkowania ryczałtem. Jeżeli spółka ten status będzie wtedy posiadała to wysokość stawki estońskiego CIT dla dochodu z tytułu zysku netto będzie wynosiła na teraz 10% (chyba, że w tej dacie będzie już inna stawka ryczałtu dla małego podatnika), a jeżeli spółka tego statusu nie będzie wtedy posiadała to wysokość stawki estońskiego CIT dla dochodu z tytułu zysku netto będzie wynosiła na teraz 20% (chyba, że w tej dacie będzie już inna stawka ryczałtu dla podatnika innego niż mały podatnik).

Stanowisko powyższe wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2023 r. znak DD8.054.7.2022 stanowiącego odpowiedź na interpelację poselską numer 37738 w sprawie obowiązków podatników opłacających ryczałt od dochodów spółek.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *